Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 2. 2021 18:42

Výsledky jednání vlády 8. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
čj. 1321/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
čj. 90/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 91/21
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 80)
čj. 97/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čj. 127/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
čj. 117/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pořízení pohotovostních zásob pro ministerstvo vnitra
čj. 128/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Poskytnutí daru Peruánské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
čj. 129/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Poskytnutí daru Moldavské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
čj. 130/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Výroba jednorázových pěnových podložek v rámci Vězeňské služby České republiky pro přepravu vakcín
čj. 131/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Vydání rozhodnutí o prominutí správního poplatku v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 132/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Rámec Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy
čj. 133/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na jednodušší podporu podnikatelů postižených pandemii  COVID-19 v roce 2021
čj. 134/21
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu
čj. 80/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Stanovisko k instrumentům přijatým na 108. Mezinárodní konferenci práce v roce 2019
čj. 734/20 - bod 4 schůze vlády 18. 1.2021
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zřízení Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání a o zrušení Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
čj. 95/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 98/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2020
čj. 89/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Hodnocení Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví za rok 2020
čj. 93/21
Předkládá: ministr zemědělství

3. Realizace a plnění úkolů uvedených v příloze k usnesení č. 838 ze dne 25. listopadu 2019 „Seznam úkolů plynoucích z vyjádření k doporučením Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání“
čj. 94/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Náhrada dosluhujícího HW Informačního centra GŘC
čj. 92/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění -Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2021
čj. 101/21
Předkládá: ministr zemědělství

6. Plošné a pravidelné testování na COVID-19 ve školách
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X