Aktuálně

7. 9. 2022 23:28

Výsledky jednání vlády 7. září 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 922/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 926/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
čj. 978/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
čj. 894/22 – bod 4 schůze vlády 31. 8. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

5. Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030
čj. 1057/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zprávy z auditů v oblasti kybernetické bezpečnosti provedených u vybraných organizací
čj. 990/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Návrh na jmenování členky Rady vlády pro lidská práva
čj. 1045/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2022 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
čj. 1049/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Dohoda o příspěvku mezi Českou republikou a Evropskou unií pro složku členského státu v rámci programu InvestEU
čj. 1062/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o průběhu projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha“
čj. 1039/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2021
čj. 1047/22
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na přijetí změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
čj. 1038/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Dánském království ve dnech 8. a 9. září 2022
čj. 1044/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničí Spolkové republiky Německo Annaleny Baerbock v České republice ve dnech 25. a 26. července 2022
čj. 1041/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o závěrech formálního vyjednávání Dohody o partnerství a programů pro programové období 2021–2027 s Evropskou komisí
čj. 1059/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Zpráva o činnosti Řídícího výboru Českých drah, a. s., za II. pololetí roku 2021 a I. pololetí roku 2022
čj. 1055/22
Předkládá: ministr dopravy

3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora aplikace eCeP
čj. 1035/22
Předkládá: ministr financí

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 Servis hardware ADIS 2023
čj. 1036/22
Předkládá: ministr financí

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (84)
čj. 1040/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Bod jednání byl stažen

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 – Komunikační nástroj kontaktního centra
čj. 1051/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 – Tečka/čTečka
čj. 1052/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Aktualizace dat pro zařízení INISS pro GVD 2022“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1056/22
Předkládá: ministr dopravy

9. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora letounů A-319CJ – 2022“
čj. 1060/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie