Aktuálně

7. 1. 2021 9:14

Výsledky jednání vlády 7. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X