Aktuálně

7. 6. 2021 18:22

Výsledky jednání vlády 7. června 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
čj. 572/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
čj. 565/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Vlastimila Válka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 1215)
čj. 573/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ALFA CHROM servis, s. r. o.
čj. 471/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost RECUTECH, s. r. o.
čj. 545/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Meopta – optika, s. r. o.
čj. 546/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 81)
čj. 544/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028
čj. 584/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh dalšího postupu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów
čj. 601/21
Předkládají: ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
čj. 602/21
Překládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Stav realizace programu COVID 2021
čj. 604/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady
čj. 605/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022
čj. 564/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Strategie spotřebitelské politiky 2021–2030
čj. 542/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2020
čj. 543/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním jednání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie ve dnech 7. a 8. května 2021 v Portu
čj. 556/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Maďarsku dne 11. května 2021
čj. 555/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí C5 a Ukrajiny v Bratislavě dne 13. května 2021
čj. 558/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Srbské republiky Aleksandara Vučiće v České republice ve dnech 17. až 19. května 2021
čj. 554/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Bruselu dne 14. června 2021
čj. 581/21
Předkládají: ministři zahraničních věcí a obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání 42. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a zajištění účasti delegace ČR
čj. 574/21
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Vyslovení souhlasu s využitím finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje k zajištění letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti od 6 do 15 let
čj. 600/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2020
čj. 570/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 571/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2020
čj. 561/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 za rok 2020
čj. 562/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (PRVKÚ ČR – SUCHO)
čj. 549/21
Předkládá: ministr zemědělství

6. Zpráva za rok 2020 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 563/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

7. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 559/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (46)
čj. 553/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací
čj. 547/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě o Rozvoji konzulárních systémů ePasy MZV a EVC2 MZV
čj. 552/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Software Microsoft – Select Plus“
čj. 548/21
Předkládá: ministr obrany

12. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 560/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

13. Informace o vydávání zaměstnaneckých karet v rámci dosavadní realizace migračních programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR
čj. 582/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

14. Digitalizace cizinecké pobytové agendy
čj. 575/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

15. Změna majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
čj. 585/21
Předkládají: ministři zemědělství a obrany

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie