Aktuálně

6. 12. 2021 17:20

Výsledky jednání vlády 6. prosince 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1310/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1264/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
čj. 1392/21
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

4. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1408/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování (sněmovní tisk č. 1)
čj. 1424/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (sněmovní tisk č. 2)
čj. 1425/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jiřího Kobzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 6)
čj. 1426/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

11. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 7)
čj. 1427/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 9)
čj. 1428/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 11)
čj. 1429/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

14. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jiřího Kobzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 13)
čj. 1430/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

15. Návrh poslanců Jiřího Kobzy, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 16)
čj. 1431/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

16. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Milana Wenzla, Lubomíra Brože, Marka Nováka, Ondřeje Babky, Martina Kolovratníka, Josefa Kotta, Romana Kubíčka a Zuzany Ožanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 34)
čj. 1432/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

17. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 37)
čj. 1433/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

18. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost FRUJO, a. s.
čj. 1134/21 – bod 9 schůze vlády 18. 10. 2021
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělení pobídky.

19. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Kornfeil, spol. s r. o.
čj. 1135/21 – bod 10 schůze vlády 18. 10. 2021
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ZKL Brno, a. s.
čj. 1172/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Družstevní závody Dražice – strojírna, s. r. o.
čj. 1300/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

22. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Huhtamaki Flexible Packaging Czech, a. s.
čj. 1301/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

23. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.
čj. 1388/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Usnesení vlády ke změně systemizace Policie České republiky pro rok 2021 a k navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky v souvislosti s vysláním policistů do zahraničí k plnění úkolů týkajících se společné ochrany západobalkánské migrační trasy
čj. 1418/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh na finanční podporu připomínky a oslavy 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela
čj. 1407/21
Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání vlády: staženo.

32. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost oncomed manufacturing, a. s.
čj. 1444/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 1397/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1364/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
čj. 1303/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2021
čj. 1413/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
čj. 1214/21 – bod 10 schůze vlády 5. 11. 2021
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na odvolání vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
čj. 1434/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Změna Statutu Státního fondu kinematografie
čj. 1402/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Účast ČR na 20. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)
čj. 1393/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí V4 s prezidentem Korejské republiky v Maďarsku dne 4. listopadu 2021
čj. 1411/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2022
čj. 1453/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Návrh změny Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 1450/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (usnesení č. 1084)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. listopadu 2021 do 15. listopadu 2021
čj. 1406/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2020
čj. 1404/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Průběžná zpráva o přípravách a realizaci účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1412/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o záměru veřejné zakázky Administrace Národního plánu obnovy v IS EDS/SMVS
čj. 1394/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Informace k záměru uzavření Prováděcí smlouvy „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny – účetní uzávěrky“
čj. 1409/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru veřejné zakázky „Dodávky potahového materiálu pro cestovní doklady ČR a související doklady“
čj. 1410/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (64)
čj. 1419/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Údržba systému AFIS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1422/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Směna nemovitých věcí se Statutárním městem Brnem" v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1423/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií: Upgrade provozní platformy Microsoft Dynamics Jednotného informačního systému Energetického regulačního úřadu
čj. 1396/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Rady Energetického regulačního úřadu

11. Informace o veřejné zakázce „Vnitřní úklidy a venkovní údržba zabezpečovaná Vojenskými lesy a statky ČR, s. p.“
čj. 1403/21
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 1405/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021
čj. 1451/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie