Aktuálně

5. 10. 2022 13:07

Výsledky jednání vlády 5. října 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Podklad pro předsedu vlády na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU dne 7. října 2022 v Praze
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 292)
čj. 1135/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslance Andreje Babiše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 294)
čj. 1136/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86, o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií a o změně usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889, k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
čj. 1153/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000  Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (majetek, s nímž je příslušné hospodařit Národní technické muzeum)
čj. 1152/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
čj. 1197/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh nařízení, kterým se ruší nařízení č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
čj. 1157/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 1198/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
čj. 1195/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na vyslovení souhlasu vlády se jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
čj. 1199/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 1200/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na jmenování do vojenských hodností generálů
čj. 1201/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. O změně usnesení vlády ze dne 14. září 2020 č. 922 a realokaci finančních prostředků vyčleněných na pilíř ochrany hranic společného migračního projektu zemí V4 a Spolkové republiky Německo v Marockém království a o souhlasu s poskytnutím dvou peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2022
čj. 1172/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2021 a Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2021
čj. 1149/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé
čj. 1145/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na sjednání Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Thajským královstvím na straně druhé
čj. 1146/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 9. 2022
čj. 1169/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Poskytování peněžního daru na zvláštní účet Evropského soudu pro lidská práva z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
čj. 1162/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitoly 307 – Ministerstvo obrany
čj. 1171/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na obeslání 68. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 14.–21. října 2022)
čj. 1160/22
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice dne 6. září 2022
čj. 1161/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na sjednání Komplexní dohody o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie
čj. 1189/22
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o záměru "Rozšiřování informačního systému Státní plavební správy 2022“
čj. 1147/22
Předkládá: ministr dopravy

2. Obnova Microsoft Enteprise Agreement
čj. 1150/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (87)
čj. 1154/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce s názvem „Rozšíření funkcionalit Open Source Komunikátoru včetně zabezpečení videokonferencí (OSK II)“, na kterou je aplikována výjimka podle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1165/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (88)
čj. 1166/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace o veřejné zakázce „Komplexní servisní podpora nástavby techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KOVS, KOVVŠ“
čj. 1168/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace o zakázce „Údržba lesních porostů a prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby v roce 2023–2026“
čj. 1170/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie