Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 1. 2023 15:17

Výsledky jednání vlády 4. ledna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany
čj. 1381/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o financování obrany)
čj. 1456/22
Předkládají: ministryně obrany a ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1204/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou materiálu.

4. Záměr migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy
čj. 1526/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: odloženo.

5. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek č. 103)
čj. 1493/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na odvolání a jmenování členů Státní volební komise a jejich náhradníků
čj. 1525/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

17. První vyhodnocení předsednictví ČR v Radě EU 2022
čj. 12/23
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čj. 8/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Rychlá spojení vč. vysokorychlostních tratí - aktuální stav a výhled
čj. 1483/22 – bod 2 Pro informaci schůze vlády 21. 12. 2022
Předkládá: ministr dopravy

C. K projednání bez rozpravy:

6. Program na naplňování cílů České republiky v Africe v období 2023–2025
čj. 1505/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022
čj. 1530/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 1492/22
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Změna programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „ERC CZ“
čj. 1503/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na změnu usnesení vlády č. 245 ze dne 21. 3. 2016 o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
čj. 1524/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na jmenování 4 rektorů veřejných vysokých škol pro období 2023–2027
čj. 1510/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2022
čj. 1495/22
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí na 21. Shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v Haagu dne 5. prosince 2022
čj. 1529/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice dne 6. prosince 2022
čj. 1494/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Litevské republiky Gitanase Nausėdy v České republice ve dnech 16. a 17. listopadu 2022
čj. 1498/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky – vyhodnocení humanitární pomoci Ukrajině Hasičským záchranným sborem České republiky za rok 2022
čj. 1509/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace o plnění úkolů uložených v bodu II/2 usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2022 č. 440 – poskytnutí majetku ČR v příslušnosti hospodaření Státním oblastním archivem v Praze, který je funkčně určen pro zachování ohrožených a cenných archiválií Ukrajiny
čj. 1528/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Zpráva o průběžném hodnocení Národního kosmického plánu 2020–2025
čj. 1527/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o činnosti Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů
čj. 1501/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění Národního koordinačního centra mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2023-2027“
čj. 1523/22
Předkládá: ministr zemědělství

6. Příprava výběrového řízení na vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických náramků) ke kontrole uloženého domácího vězení a plnění různých opatření při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
čj. 1531/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie