Aktuálně

4. 1. 2021 16:37

Výsledky jednání vlády 4. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čj. 1576/20 – bod 29 schůze vlády 21. 12. 2020
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh poslanců Vojtěcha Pikala, Františka Navrkala, Taťány Malé, Petra Dolínka, Marka Výborného, Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1109)
čj. 1596/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
čj. 1590/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: staženo.

4. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Pars nova, a. s.
čj. 1450/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Koncesionářská smlouva na „Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice, projekt PPP“
čj. 1593/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Stanovisko k instrumentům přijatým na 108. Mezinárodní konferenci práce v roce 2019
čj. 734/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

12. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: PNP – výkup souboru nemovitostí v Petrkově
čj. 1558/20 – původně informace č. 15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: projednáno.

13. Zajištění komunikační kampaně Elektronické dálniční známky
čj.1/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

14. Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
čj. 5/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na Mistrovství světa v házené mužů 2021
čj. 1597/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2020
čj. 1584/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021–2027 s výhledem do roku 2050
čj. 1574/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Strategie BESIP 2021–2030
čj. 1575/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 10. a 11. prosince 2020 v Bruselu
čj. 1598/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Soubor doporučení Rady vlády pro lidská práva a jejích výborů ke zvládání epidemie koronaviru v souladu s ochranou lidských práv
čj. 1599/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Zpráva o plnění programu Digitální Česko
čj. 1563/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. prosince 2020
čj. 1564/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. listopadu 2020
čj. 1562/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Průběžná zpráva o realizaci projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy
čj. 1561/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Zpráva o stavu přípravy a průběhu realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy
čj. 1560/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

7. Obtíže provázející legalizaci pobytu českých občanů usazených ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po jeho vystoupení z Evropské unie
čj. 1592/20
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Průběžná zpráva pro informaci o vyhodnocení Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030
čj. 1572/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Zpráva o stavu zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021–2030
čj. 1586/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

10. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1568/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

11. Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice za rok 2020
čj. 1579/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED –Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1595/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Úpravy informačního systému Registr živnostenského podnikání
čj. 1580/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1589/20
Předkládá: ministr zemědělství

15. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení
čj. 1587/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X