Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 8. 2022 14:39

Výsledky jednání vlády 31. srpna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
čj. 908/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1033/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1029/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
čj. 894/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: odloženo.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1034/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Doporučení veřejného ochránce práv vládě České republiky ke změně zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 864/22
Předkládá: veřejný ochránce práv
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

7. Antibyrokratický balíček I.
čj. 1032/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/22 o návrhu Okresního soudu Praha-východ na zrušení § 96 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1024/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválena varianta I.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 102)
čj. 1025/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Vytvoření funkce a jmenování vládního zmocněnce pro posílení odolnosti a modernizaci ekonomiky
čj. 1053/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Vyslovení souhlasu vlády s odvoláním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 1020/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2022
čj. 1012/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2022
čj. 1031/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2022
čj. 1030/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024
čj. 1011/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání vlády: odloženo.

15. Jmenování zástupce ČR ve vybraných mezinárodních finančních institucích
čj. 1021/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zrušení prvního kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství a vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
čj. 999/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2021
čj. 1023/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Obeslání 77. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Spojených států amerických
čj. 1027/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky ve Francouzské republice na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 5. a 6. července 2022
čj. 1017/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády v Belgickém království dne 19. července 2022
čj. 1016/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Státu Izrael Jicchaka Herzoga v České republice ve dnech 10. a 11. července 2022
čj. 1022/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2021
čj. 1010/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Výchozí údaje k mezinárodnímu cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22)
čj. 1013/22
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace o veřejné zakázce „Mobilní kombinovaný FT-IR – nákup“
čj. 963/22 – bod 20 Pro informaci schůze vlády 17. 8. 2022
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesená vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 1014/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

5. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu na poskytování služeb pro realizaci projektu Integrace MZV do CDBP
čj. 1018/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb „Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního sytému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ (dále jen „RPSD“) a dílčí objednávku týkající se napojení RPSD na Informační systém Rejstříku trestů
čj. 1026/22
Předkládá: ministr dopravy

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1028/22
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie