Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 11. 2020 15:42

Výsledky jednání vlády 3. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu na území České republiky
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů u zaměstnanců
(Celá znění nařízení Ministerstva zdravotnictví o testování v zařízeních dlouhodobé péče a týdenních stacionářích)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním covid-19 do zařízení některých typů sociálních služeb v době vyhlášeného nouzového stavu
čj. 1336/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Poskytnutí daru Francouzské republice 
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X