Aktuálně

3. 5. 2023 15:54

Výsledky jednání vlády 3. května 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh věcného záměru zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí
čj. 202/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh poslanců Marka Výborného, Petra Bendla, Michala Kučery, Kláry Dostálové, Milady Voborské, Jakuba Michálka, Radima Fialy a Rudolfa Salvetra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 415)
čj. 367/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

3. Návrh poslanců Heleny Válkové, Aleny Schillerové, Radka Vondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 420)
čj. 368/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 25/23 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 353/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

5. Rozpor při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Blatná – sportovní hala
čj. 254/23 – bod 5 schůze vlády 12. 4. 2023
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: staženo.

6. Návrh dalšího směřování základních registrů
čj. 360/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Usnesení vlády k realizaci projektu eDoklady
čj. 369/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

8. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2020–2023
čj. 372/23
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti a financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Proventia Czech, s. r. o.
čj. 275/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

10. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost WALBO ENGINEERING, s. r. o.
čj. 277/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

11. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Prettl Lighting & Interior, GmbH
čj. 278/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Technistone, s. r. o.
čj. 279/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

13. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ŠKODA EKOVA, a. s.
čj. 280/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost KARLA, spol. s r. o.
čj. 281/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

15. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost KLAUS Timber, a. s.
čj. 282/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

16. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost BANES, spol. s r. o.
čj. 283/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

17. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Mubea Precision Steel Tubes, s. r. o.
čj. 284/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

18. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Packung, s. r. o.
čj. 285/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

19. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 106)
čj. 347/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 107)
čj. 348/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 393/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

31. Informace o dodatku ke smlouvě s výrobcem vakcín proti covid-19 Comirnaty, rozhodnutí o dalším postupu a o uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve prospěch kapitoly Ministerstvo zdravotnictví
čj. 396/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2022, Vyhodnocení Akčního plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2022 a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023–2024
čj. 350/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Koncepce rozvoje Letecké služby Policie ČR do roku 2032
čj. 361/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Vytvoření nástroje pro sledování plnění programového prohlášení vlády
čj. 362/23
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zajištění finančních zdrojů z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa pro Národní rozvojovou banku, a. s., účelově na úhradu doplatku plnění za 4. čtvrtletí 2022 z Programu COVID III
čj. 354/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2
čj. 340/23
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na poskytnutí dobrovolného příspěvku OECD na projekt PaRIS z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví
čj. 349/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrhy na jmenování profesorů za I. pol. 2023
čj. 363/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
čj. 364/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na obeslání 76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21.– 30. května 2023
čj. 341/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Další postup ve věci elektronizace dávek nemocenského pojištění
čj. 343/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022
čj. 358/23
Předkládá: ministr financí

3. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2022 podniku DIAMO, státní podnik
čj. 345/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace o veřejné zakázce „Kontejnerový terénní zakladač“
čj. 365/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie