Aktuálně

29. 11. 2021 14:56

Výsledky jednání vlády 29. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh realizace programu Antivirus do 28. 2. 2022
čj.1415/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Krizové opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
čj.1414/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Potvrzení stanoviska ke vstupu nového člena do mezinárodní finanční instituce
čj.1416/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie