Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 1. 2021 19:59

Výsledky jednání vlády 28. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X