Aktuálně

25. 1. 2021 18:00

Výsledky jednání vlády 25. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1135/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
čj. 1136/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1227/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1359/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1468/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí)
čj. 1430/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1433/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Obecný programový dokument Modernizačního fondu
čj. 66/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
čj. 69/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
čj. 41/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh úpravy Statutu Výboru pro kybernetickou bezpečnost
čj. 38/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (dále „Národní RIS3 strategie“)
čj. 50/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.                  

12. Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice
čj. 53/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o kvalitě života a její udržitelnost
čj. 54/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování členů výboru Státního fondu podpory investic
čj. 39/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování rektorky Akademie múzických umění v Praze pro období 2021–2025
čj. 49/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Projekt sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA)
čj. 42/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035
čj. 45/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2020
čj. 64/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2020 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 51/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, sjednaných v roce 2020 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 32/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Rámcová smlouva na zajištění servisní podpory IP telefonie FS
čj. 43/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Technická podpora a správa webů FS ČR
čj. 44/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace k veřejné zakázce Ústavu územního rozvoje „Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) a Systému stavebně technické prevence (SSTP)“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 35/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Informace k veřejné zakázce „Pořízení HW a SW včetně technické podpory pro testovací prostředí MS2021+“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 36/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o poskytování systémové podpory a servisu informačního systému MZV ČR KR II
čj. 47/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X