Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

23. 4. 2020 22:36

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2020

Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, sředních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Analýza trhu s mlékem a návrh řešení včetně zajištění potravinové bezpečnosti ČR prostřednictvím doplnění státních hmotných rezerv České republiky
čj. 397/20
Předkládá: ministr zemědělství

2. Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky (pravidla pro překračování státních hranic)   
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
čj. 399/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19
čj.400/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Projednávání bodu bylo přerušeno

6. Poskytnutí daru Řecké republice   
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
čj. 389/20
Předkládá: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury

8. Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví České republiky
čj. 398/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Postup Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění ochranných prostředků osobám ve stupni závislosti
čj. 401/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o studii kolektivní imunity
(Celé znění mimořádného opatření Ministertsva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o lůžkách pro sociální služby a pacientech v lázeňství
(Celá znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu poskytovatelů služeb lázebně rehabilitační péče a vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb)
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 24. dubna 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

14. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 27. dubna 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

15. Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, středních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 24. dubna
Předkládá: ministr zdravotnictví

16. Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od  27. dubna 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví

17. Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
čj. 391/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

18. Návrh nařízení vlády o poskytování dotací některým právnickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2
čj. 394/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Projednávání bodu bylo přerušeno

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie