Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 11. 2020 16:00

Výsledky jednání vlády 23. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
čj. 1184/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1116/20
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace nebo úvěru poskytovaných na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
čj. 1108/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1062)
čj. 1393/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb 
čj. 1370/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., v důsledku COVID-19
čj. 1382/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: staženo.


16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1425/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
čj. 1428/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020
čj. 1427/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a ke změně systemizace Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020
čj. 1424/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Vládní rozpočtová rezerva kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 68 mil. Kč pro navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky kap. 304 – Úřad vlády
čj. 1412/20
Předkládají:  Předseda vlády a předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Informace o krocích Ministerstva zdravotnictví s cílem zajištění vakcíny proti COVID-19
čj. 1426/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Krizové opatření o úpravě pracovní povinnosti studentů
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče akutní a lůžkové péče následné a dlouhodobé
(Celé znění opatření MZd)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády k záměru Ministerstva obrany přijmout opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem
čj. 1394/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra
čj. 1391/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Změna právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č. p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna)
čj. 1373/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019
čj. 1372/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2020
čj. 1365/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Nominace kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku
čj. 1375/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2019
čj. 1377/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Národní akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2021-2025
čj. 1374/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Jmenování soudců
čj. 1369/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci IV/2020
čj. 1392/20
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění realizačních kroků obsažených v Cílovém konceptu Základních registrů 2.0
čj. 1371/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“ 
čj. 1378/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1383/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace k připravované veřejné zakázce SÚRAO: Long Term Diffusion (LTD) v Grimsel Test Site (etapa IV) 
čj. 1376/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace o veřejné zakázce „Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství po dosažení finančního uzavření projektu PPP D4“
čj. 1367/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (26)
čj. 1380/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o veřejné zakázce „Náhradní díly – zbraně ČZ – 2021–2022“
čj. 1379/20
Předkládá: ministr obrany

9. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Státním úřadu inspekce práce
čj. 1366/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Nákup pracovních stanic a příslušenství pro potřeby projektů OPZ 
čj. 1368/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

11. Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a
procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-StopShop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů - Informace
o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1395/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X