Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 10. 2020 13:44

Výsledky jednání vlády 22. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19
čj. 1276/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Změna krizového opatření o zákazu provozu maloobchodu a služeb (usnesení č. 1079)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Úprava podmínek výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předkládá: předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie