Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 3. 2023 16:45

Výsledky jednání vlády 22. března 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2023 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 82/23 – bod 2 schůze vlády 1. 3. 2023
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 83/23 – bod 3 schůze vlády 1. 3. 2023
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
čj. 205/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 215/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
čj. 216/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh podpory vlády subjektu Agentura Cyklistika na pořádání mistrovství světa v cyklokrosu v roce 2024
čj. 71/23
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů
čj. 234/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2023
čj. 227/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Stabilizace a transformace České pošty, s. p.
238/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
čj. 78/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
čj. 142/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
čj. 143/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
čj. 171/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
čj. 174/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030
čj. 214/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení nejvyššího státního tajemníka za rok 2022
čj. 209/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2023
čj. 222/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o návštěvě prezidenta republiky ve Slovenské republice ve dnech 6. až 8. února 2023
čj. 211/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojených arabských emirátech ve dnech 23. a 24. února 2023
čj. 213/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vstup ČR do Brussels Institute for Geopolitics
čj. 235/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zajištění plnění společných úkolů Ministerstva vnitra a Digitální a informační agentury
čj. 225/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu podpory investic za rok 2022
čj. 233/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathiase Cormanna v České republice ve dnech 29. a 30. března 2023
čj. 230/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu ve Vietnamu a Malajsii ve dnech 18. až 25. února 2023
čj. 217/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Informace o veřejné zakázce „Odstranění následků ekologické havárie“
čj. 208/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie