Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 9. 2023 17:31

Výsledky jednání vlády 20. září 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Informace pro vládu ČR o aktuálním stavu výstavby a přípravy dopravních staveb v Ústeckém a Karlovarském kraji
čj. 807/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

2. Informace o čerpání prostředků z EU fondů v Ústeckém a Karlovarském kraji a jeho vliv na transformaci regionů a snižování regionálních nerovností
čj. 808/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

3. Informace o situaci v oblasti politiky bydlení a sociálního začleňování v Ústeckém kraji
čj. 809/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

4. Přínosy programu Spravedlivá transformace pro Ústecký kraj
čj. 805/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Rumunsku ve dnech 25. a 26. září 2023
čj. 812/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace bez rozpravy ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
čj. 818/23 
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie