Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 11. 2022 12:56

Výsledky jednání vlády 2. listopadu 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1268/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
čj. 1271/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku
čj. 1225/22 – bod 3 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

4. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2021
čj. 1266/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh realokace prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027
čj. 1265/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Souhlas s uzavřením dohody o záruce s EK ve smyslu čl. 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině, navýšení společného rezervního fondu o záruky ze strany členských států a zvláštní rezervy na některé finanční závazky týkající se Ukrajiny, na které se poskytuje záruka podle rozhodnutí č. 466/2014/EU, a o změně rozhodnutí (EU) 2022/1201
čj. 1247/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
čj. 1287/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
čj. 642/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Dotační programy zemědělství pro rok 2023, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1254/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na úhradu příspěvku České republiky v rámci 8. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (GEF)
čj. 1263/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2022–2026
čj. 1252/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2020
čj. 1255/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2022 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
čj. 1239/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na obeslání 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (14.–25. listopadu 2022, Panamá, Panama
čj. 1257/22
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Kosovské republice dne 29. září 2022
čj. 1248/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Polsku na Varšavském bezpečnostním fóru dne 4. října 2022
čj. 1246/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pracovní návštěva ministryně pro Evropu a zahraniční věci Albánské republiky Olty Xhaçky v České republice uskutečněná dne 13. září 2022
čj. 1249/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Rastislava Káčera v České republice dne 3. října 2022
čj. 1251/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o pracovní návštěvě předsedkyně vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Liz Truss v České republice ve dnech 6. a 7. října 2022
čj. 1245/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zrušení Velvyslanectví České republiky v Kábulu
čj. 1253/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace o zakázce „Systém ochrany a monitorování SOM 5 modernizace“
čj. 1269/22
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace o zakázce „Podpora provozu systému Test-L“
čj. 1270/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie