Aktuálně

2. 11. 2020 17:15

Výsledky jednání vlády 2. listopadu 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslance Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1032)
čj. 1290/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (sněmovní tisk č. 1039)
čj. 1291/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1040)
čj. 1292/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jana Řehounka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše, Věry Kovářové a Jana Hrnčíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1058)
čj. 1293/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

6. Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry
čj. 1297/20
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Dotační programy zemědělství pro rok 2021 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1295/20
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 79)
čj. 1283/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1322/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Realizace nového dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ v gesci Ministerstva zemědělství
čj. 1329/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Zajištění fungování projektu Chytrá karanténa 2.0 – v roce 2021
čj. 1318/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

24. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů u zaměstnanců i klientů
(Celá znění nařízení Ministerstva zdravotnictví o testech pro zaměstnance a klienty)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a v zdravotnických zařízeních
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Změna krizových opatření o zákazu volného pohybu osob (usnesení č. 1113) a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (usnesení č. 1116)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Druhá dílčí Aktualizace materiálu „Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve vrchlabském regionu“
čj. 1284/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1294/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)
čj. 1266/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022
čj. 1298/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 1264/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Poskytnutí peněžního daru krajanskému spolku Comenius Schools in the United Kingdom v Leeds ve Velké Británii
čj. 1278/20
Předkládají: ministr zahraničních věcí a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. „Poskytování členského finančního příspěvku organizaci EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF), pracovnímu orgánu EK“
čj. 1296/20
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Odložení termínu pro zhodnocení možností ratifikace modernizované Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
čj. 1282/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o letecké dopravě
čj. 1288/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957
čj. 1304/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čj. 1275/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh kompenzací ze strany Ministerstva zemědělství na obnovu rybích populací v souvislosti s otravou řeky Bečvy
čj. 1330/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 30. 6. 2020
čj. 1263/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 23)
čj. 1262/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 
čj. 1265/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o záměru obnovy licenční smlouvy IBM Informix
čj. 1270/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Analytický list pro rok 2021 – projekt DWH"
čj. 1269/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Odborné služby k vytvoření integrační vrstvy DWH"
čj. 1271/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů pro roky 2021–2023
čj. 1272/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Zobrazovátko pro rok 2021 - projektu DWH"
čj. 1274/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Pozáruční podpora výrobce HW umístěného v Informačním centru GŘC
čj. 1281/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností JCDecaux SA"
čj. 1303/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Dynamický nákupní systém SAP“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1261/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

12. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Poskytování elektronických sešitových jízdních řádů a elektronické předpisové dokumentace pro strojvedoucí na drezínách, včetně pronájmu zobrazovacího zařízení“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1285/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

13. Informace pro vládu České republiky podle UV č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – rozvoj ekonomického informačního systému IFS9 v souvislosti s elektronizací procesů v Ministerstvu dopravy a jeho integrací na nový personální systém a novou spisovou službu 
čj. 1286/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Informace pro vládu České republiky o zadávacím řízení na zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky komodit IT pro resort MD ČR“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1287/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Centrální nákup IT 2020“
čj. 1279/20
Předkládá: ministr obrany

16. Informace o záměrech Vojenských lesů a statků ČR, s.p., učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 1280/20
Předkládá: ministr obrany

17. Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib 
čj. 1277/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

18. Rozvoj systému Centrální Registr Oznámení – změny za rok 2020 
čj. 1289/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

19. Veřejná zakázka Povodí Odry, státní podnik - výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2021 až 2024
čj. 1299/20
Předkládá: ministr zemědělství 

20. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na ČSSZ
čj. 1305/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

21. Podpora cestovního ruchu (COVID-podpora cestovního ruchu)
čj. 1331/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

22. Dopady krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 do duševního zdraví populace ČR  - shrnutí současné situace a doporučení
čj. 1328/20
Předkládají: předseda vlády a ministr zdravotnictví
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X