Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 4. 2023 16:39

Výsledky jednání vlády 19. dubna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Plnění cílů a milníků a postup úpravy Národního plánu obnovy
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 145/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 297/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele antibiotického léčivého přípravku s obsahem fenoxymethylpenicilinu mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 321/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 311/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 290/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023
čj. 302/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Odvolání a jmenování člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
čj. 305/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Dodatek č. 1 k Zásadám správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, schváleným usnesením vlády č. 629/2021
čj. 310/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2023
čj. 312/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na obeslání 19. Světového meteorologického kongresu (22. května – 2. června 2023, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 300/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy spolkového prezidenta Rakouské republiky Alexandera Van der Bellena v České republice ve dnech 1. a 2. března 2023
čj. 298/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého v České republice dne 24. března 2023
čj. 299/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 314/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o průběhu realizace investiční přípravy akce podnikatelský park Plzeň Líně
čj. 286/23 – bod 3 Pro informaci schůze vlády 12. 4. 2023
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Informace o plnění a aktualizaci Národní strategie umělé inteligence v České republice
čj. 301/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie