Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 4. 2021 19:01

Výsledky jednání vlády 19. dubna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

4. Návrh poslanců Jana Jakoba, Markéty Pekarové Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (sněmovní tisk č. 1179)
čj. 379/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana Chvojky a Aleny Gajdůškové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1181)
čj. 380/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na jmenování členů a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy
čj. 325/21
Předkládá: předsedkyně Národní rozpočtové rady

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

14. Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro očkovací kampaň – pravidelná aktualizace
čj. 405/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Poskytnutí daru Ukrajině v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky a zabezpečení přepravy tohoto daru
čj. 406/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zajištění a distribuce antigenních testů určených pro sebetestování osobám bez přístřeší s cílem řešení epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
čj. 407/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čj. 404/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 408/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh usnesení vlády k bezpečnostnímu posouzení uchazečů pro výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
čj. 409/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář pro podání žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci
čj. 324/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 326/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
čj. 40/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na kvalifikační utkání na Mistrovství Evropy v házené mužů 2022
čj. 365/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Změna statutu Rady vlády pro lidská práva
čj. 378/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh usnesení vlády o pověření náměstka ministra vnitra pro státní službu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministryní financí a ministryní práce a sociálních věcí provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
čj. 358/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Národní strategie pro čelení hybridnímu působení
čj. 369/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II
čj. 361/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Projekt sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“
čj. 362/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Střednědobé vyhodnocení Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro období 2016–2025
čj. 359/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Závěrečná zpráva o výsledcích realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání za období 2016-2020 – přechod na standard DVB-T2
čj. 368/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Informace o omezení rozsahu činnosti Velvyslanectví České republiky v Korejské lidově demokratické republice
čj. 364/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X