Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 10. 2021 16:18

Výsledky jednání vlády 18. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Zprávy o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU v oblasti vysílání zaměstnanců české státní správy do institucí EU za období 2020 - 2021 a Revidovaná Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu National Expert in Professional Training (NEPT) do institucí EU
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

3. Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Karla Raise a Miloslava Janulíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1343)
čj. 1164/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Přezkum účinnosti regulace (ex post RIA) a s tím související návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
čj. 1109/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

3. Návrh usnesení vlády o navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky, ke změně systemizace Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 a navýšení finančních prostředků pro dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, pro Armádu České republiky a Správu státních hmotných rezerv v souvislosti s mimořádnou událostí velmi silné bouřky doprovázené vznikem tornáda dne 24. 6. 2021 na území Jihomoravského kraje
čj. 1163/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021
čj. 1162/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2021
čj. 1136/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Vstup České republiky do Investičního fondu Iniciativy Tří moří
čj. 1006/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: staženo.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Fibertex Nonwowens, a. s.
čj. 1132/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: staženo.

9. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost FRUJO, a. s.
čj. 1134/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: staženo.

10. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Kornfeil spol. s r. o.
čj. 1135/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: staženo.

11. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 86)
čj. 1144/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Snížení daně z přidané hodnoty na dodání elektřiny a plynu v reakci na aktuální vývoj cen na trhu s energetickými produkty
čj. 1186/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

19. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událsotí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
čj. 1187/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
čj. 1185/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: odloženo.

21. Návrh usnesení vlády o systemizaci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022
čj. 1184/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Změna definice rodinného podniku v České republice v roce 2021
čj. 1146/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh podpory vlády České baseballové asociaci na pořádání Mistrovství Evropy mužů v baseballu v roce 2023
čj. 1129/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020
čj. 1128/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2022, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1133/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. listopadu 2019 č. 777, o zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
čj. 1138/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 16. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 3. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (31. října-12. listopadu 2021, Glasgow, Spojené království Velké Británie a Severního Irska)
čj. 1152/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády do Maďarska ve dnech 22. a 23. září 2021
čj. 1131/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o dopadech pandemie covid-19 na vzdělávání
čj. 1148/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení ministryně práce a sociálních věcí
čj. 1126/21
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení ministryně práce a sociálních věcí
čj. 1127/21
Předkládá: veřejný ochránce práv

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úložiště pro trestní řízení“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1158/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Systém Vector„ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1159/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Analyzátory kybernetických útoků“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1160/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (58)
čj. 1166/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (59)
čj. 1167/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 12-2021“
čj. 1153/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)“
čj. 1154/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Licence Jabber“
čj. 1137/21
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Telekomunikační služby - nájem digitálních okruhů rezortu MO“
čj. 1139/21
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technické zhodnocení APV Věcné plánování“
čj. 1140/21
Předkládá: ministr obrany

14. Informace o veřejné zakázce „Podpora simulovaného leteckého výcviku na trenažéru AH-1Z“
čj. 1151/21
Předkládá: ministr obrany

15. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1161/21
Předkládá: ministr zemědělství

16. Informace členům vlády o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 1165/21
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie