Aktuálně

17. 8. 2022 16:39

Výsledky jednání vlády 17. srpna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online
čj. 616/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou materiálu.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 837/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
čj. 891/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Vladimíra Balaše, Lucie Potůčkové, Lukáše Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 268)
čj. 973/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 270)
čj. 974/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Michala Kučery, Karla Smetany, Petra Bendla, Tomáše Dubského a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 272)
čj. 975/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

7. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2023
čj. 942/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Provoz 2022 - snížení jistiny úvěru“ a Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., v rámci programu „Provoz - Potravináři - snížení jistiny úvěru“
čj. 939/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Statut Rady vlády pro informační společnost
čj. 906/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek č. 99)
čj. 846/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace  (celek č. 100)
čj. 959/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií
čj. 957/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV na období 15. 6. 2022 – 14. 6. 2023
čj. 911/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

33.  Odvolání náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 996/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Návrh dalšího postupu ČR ve věci auditního šetření ohledně možného střetu zájmů v zemědělské oblasti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie v návaznosti na ukončení auditního šetření
čj. 994/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Informace o připravovaných veřejných zakázkách „Zajištění služby k posílení letecké přepravní kapacity Armády České republiky v době předsednictví ČR Radě EU“ a návrh možného budoucího zajištění letecké přepravy formou nákupu malého dopravního letounu
čj. 995/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

36. Informace o dosavadních krocích MZ ve věci platby za vakcíny proti covid-19 Comirnaty a rozhodnutí o dalším postupu
čj. 997/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Vývoj přípravy fyzické infrastruktury nezbytné pro fungování Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v České republice
čj. 986/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení  pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 912/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 932/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 909/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2023
čj. 918/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Aktualizace Ústředního plánu obrany státu
čj. 956/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Dokumentace programu č. 135 13 Národní plán obnovy
čj. 971/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 961/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na jmenování kandidátů na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 953/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2021
čj. 935/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele schváleného státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
čj. 924/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády č. 246 ze dne 30. března 2022 k bezpečnostnímu zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostor
čj. 923/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Informace k European Startup Nations Alliance
čj. 964/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na obeslání 9. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství a zajištění účasti delegace ČR (Nové Dillí, 19.–24. září 2022)
čj. 929/22
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Rumunska Bogdana Auresca v České republice ve dnech 17. a 18. srpna 2022
čj. 966/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o účasti předsedy vlády na konferenci k obnově Ukrajiny v Luganu, Švýcarsko, ve dnech 4. a 5. července 2022
čj. 914/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého v rámci 7. česko-polských mezivládních konzultací v České republice dne 3. června 2022
čj. 941/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Zpráva o oficiální návštěvě prezidentky Maďarska Katalin Novák v České republice ve dnech 7. a 8. června 2022
čj. 940/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera v České republice ve dnech 2.–3. července 2022
čj. 915/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera v České republice dne 14. července 2022
čj. 913/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2021
čj. 930/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2021
čj. 910/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Informace pro Vládu ČR o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 927/22
Předkládá: ministr dopravy

Bod jednání byl stažen

4. Informace o záměru založit Elektroenergetické datové centrum
čj. 931/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2021
čj. 958/22
Předkládá: ministr dopravy

6. Zajištění plnění povinností Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro klíčové zahraniční konference spadající do gesce Ministerstva životního prostředí
čj. 967/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

7. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 815/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 916/22
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

9. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem „Poskytování služeb správy a rozvoje registru osob v letech 2023-2026“
čj. 917/22
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (82)
čj. 933/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Informace o záměru uzavřít dílčí objednávku na úpravu rozhraní informačního systému Centrálního registru řidičů
čj. 934/22
Předkládá: ministr dopravy

12. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 936/22
Předkládá: ministr zemědělství

13. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 937/22
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – Úpravy informačního systému Registr živnostenského podnikání
čj. 943/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest
čj. 944/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

16. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu kultury
čj. 954/22
Předkládá: ministr kultury

17. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu kultury
čj. 955/22
Předkládá: ministr kultury

18. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: „Madona na andělském trůnu z Havraně (Madona s muzicírujícími anděly), Mistr Bečovské madony, Praha, 60. léta 14. století"
čj. 962/22
Předkládá: ministr kultury

19. Informace o veřejné zakázce „Mobilní kombinovaný FT-IR - nákup“
čj. 963/22
Předkládá: ministryně obrany

Bod jednání byl stažen

20. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka tepelné energie a tepelné užitkové vody“ v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 965/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

21. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 968/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

22. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 969/22
Předkládá: ministr dopravy

23. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Kybernetická bezpečnost
čj. 972/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie