Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 3. 2022 14:50

Výsledky jednání vlády 16. března 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
čj. 71/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 4/22 o návrhu zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, na zrušení § 77 odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to ve slovech „jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře“
čj. 237/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Programový dokument Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027
čj. 238/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině ze státních hmotných rezerv
čj. 260/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Odvolání a jmenování členů správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
čj. 249/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů
(příloha č. 1 + příloha č. 2)
čj. 268/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

12. Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
(příloha č. 1 + příloha č. 2)
čj. 269/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh změny krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
čj. 270/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh usnesení vlády České republiky k úpravě infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 271/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zajištění vysílání policistů do zahraničí v reakci na uprchlickou vlnu z Ukrajiny a na posílení migračních toků podél západobalkánské trasy
čj. 272/22

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2021
čj. 221/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Akční plán realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030
čj. 228/22
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2021
čj. 234/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí a regionální spolupráce Ghanské republiky Shirley Ayokor Botchweyové v Praze ve dnech 13. až 15. 2. 2022
čj. 233/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Litevské republiky Gabrielia Landsbergise ve dnech 16. a 17. března 2022
čj. 247/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 213/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

2. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV II
čj. 227/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. února 2022 do 14. února 2022
čj. 253/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

4. Informace o veřejné zakázce „Pancéřová skla IVECO – opravy“
čj. 51/22 – bod 9 Pro informaci schůze vlády 26. 1. 2022
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora APV ISL“
čj. 257/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace o veřejné zakázce „SOUPRAVA OM-25 – Vševojsková ochranná maska vz. 25“
čj. 258/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Návrh podpory rozšíření kapacit pro ubytování uprchlíků v České republice v důsledku velké migrační vlny
čj. 273/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie