Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 11. 2023 17:53

Výsledky jednání vlády 15. listopadu 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů 
čj. 972/23
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026
čj. 968/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Zpráva ke kandidaturám na pořadatelství EXPO 2030 a mandátu k hlasování o podpoře kandidatur na pořadatelství EXPO 2030
čj. 989/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

12. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Japonskem o leteckých službách
čj. 965/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 581)
čj. 1015/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

22. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026
čj. 997/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2023 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1021/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí na tvorbě evidenčního systému podle návrhu zákona o podpoře v bydlení
čj. 1024/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na jmenování předsedy Českého báňského úřadu
čj. 969/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na jmenování předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 970/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv
čj. 971/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na jmenování člena výboru Státního fondu podpory investic, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
čj. 967/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2024
čj. 988/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Poskytnutí peněžních prostředků spojených s účastí České republiky v Registru škod způsobených agresí Ruska proti Ukrajině
čj. 990/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Změna skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
čj. 982/23
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Změna skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR
čj. 983/23
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o programu pracovní dovolené
čj. 973/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na sjednání Pokročilé rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
čj. 984/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání Světové radiokomunikační konference – WRC-23 Mezinárodní telekomunikační unie (Dubaj, SAE, 20. 11. – 15. 12. 2023)
čj. 986/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 33. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 27. listopadu – 6. prosince 2023
čj. 987/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání XIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 981/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním zasedání Evropské rady dne 6. října 2023 v Granadě
čj. 978/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Portugalské republiky João Gomese Cravinha v České republice ve dnech 15. a 16. října 2023
čj. 980/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Oficiální návštěva vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka v České republice ve dnech 22. až 24. listopadu 2023
čj. 974/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o záměru na připojení k deklaraci „Triple Nuclear Energy“ v rámci konference COP28
čj. 991/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Cesta k evropské digitální dekádě: Strategický plán digitalizace Česka do roku 2030
čj. 985/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Zpráva o realizaci nákupu ručních palných zbraní pořízených v souvislosti s navýšením rozpočtu výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 o 1 mld. Kč
čj. 975/23
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2025/II – RBS Mk3 BOLIDE“
čj. 1016/23
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky v období 2014-2020 a 2021-2027
čj. 1019/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie