Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 12. 2020 19:33

Výsledky jednání vlády, 14. prosince 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2020
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

Pro informaci

Zpráva ze zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 10. a 11. prosince 2020 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
čj. 1165/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel)
čj. 1105/20
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1492/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Jaroslava Faltýnka, Zbyňka Stanjury, Karla Krejzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1082)
čj. 1501/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jana Farského, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1088)
čj. 1502/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

11. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 1093)
čj. 1514/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Jana Čižinského, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Martina Kupky, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 1094)
čj. 1515/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

13. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1097)
čj. 1516/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

15. Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)
čj. 1447/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 271)
čj. 1489/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
čj. 1549/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 1550/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení vakcinace proti onemocnění COVID-19
čj. 1551/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Program Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID Gastro“
čj. 1552/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné
čj. 1553/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb., a o zrušení usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1287
čj. 1542/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Podpora hromadných ubytovacích zařízení (COVID - Ubytování) - subtitul Ubytování II
čj. 1554/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čj. 1486/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
čj. 1511/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
čj. 1517/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1313/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čj. 1314/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021
čj. 1513/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2020 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2020
čj. 1506/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
čj. 1512/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 1480/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2021
čj. 1491/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021–2027
čj. 1478/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Informace o přípravách bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 a návrh některých konkrétních opatření
čj. 1476/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na odvolání a jmenování členky Státní volební komise
čj. 1488/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2021
čj. 1505/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2021
čj. 1498/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrhy na jmenování profesorů za II. pol. 2020
čj. 1479/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Projekt sdílených činností Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO)
čj. 1487/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2021–2029
čj. 1490/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
čj. 1503/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o rizicích implementace programů 2014–2020 v roce 2020
čj. 1485/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Závěrečná zpráva o plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020
čj. 1481/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

3. Zajištěni servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1497/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“
čj. 1499/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (28)
čj. 1477/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1482/20
Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace o realizaci vertikální spolupráce "Ostraha objektů 2021-2024"
čj. 1493/20
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o veřejné zakázce Mobilní pracoviště pro jednotky TACP – nákup 4. etapa
čj. 1504/20
Předkládá: ministr obrany

9. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NÚLK Strážnice – Pořízení technické kulturní památky „Průžkův mlýn“ (nákup nemovitosti)
čj. 1494/20
Předkládá: ministr kultury

10. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: MNvP, FOJTSTVÍ Z JASENNÉ, VÝKUP NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
čj. 1496/20
Předkládá: ministr kultury

11 Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Pořízení a obnova HW a SW“
čj. 1510/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie