Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 1. 2022 17:50

Výsledky jednání vlády 14. ledna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 17/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na jmenování náhradníka členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva za Českou republiku
čj. 8/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 35/22
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 36/22
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 39/22
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 37/22
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 38/22
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Brestu ve dnech 13. a 14. ledna 2022
čj. 16/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: staženo.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu a výsledcích 41. zasedání Generální konference UNESCO
čj. 18/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace k veřejné zakázce „MS21+ - Bezpečnostní prvky pro HW a SW infrastrukturu MS2014+ a MS2021+“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 1/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Informace k veřejné zakázce „Technické podpory pro HW a SW MS2014+ II“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 2/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

4. Informace k veřejné zakázce „Rozvoj Portálu o veřejných zakázkách (aplikace ROZZA)“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 3/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

5. Informace k veřejné zakázce „Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek - část 1 Věstník veřejných zakázek“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 5/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na Úřadu práce České republiky
čj. 4/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie