Aktuálně

14. 6. 2021 17:14

Výsledky jednání vlády 14. června 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
čj. 596/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1228)
čj. 607/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

3. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2022 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2024
čj. 576/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu nutných karanténních opatření souvisejících s pandemií COVID-19
čj. 640/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Projednání zprávy o výsledcích provedených auditů projektů ČVUT podněcujících rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v ČR a s tím související aktualizace návratné finanční výpomoci pro tyto projekty
čj. 628/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Záměr k rozšíření programu podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury „COVID-KULTURA“
čj. 641/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2020
čj. 579/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Kandidátní listina s kandidáty na soudce Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
čj. 606/21
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání vlády: odloženo.

6. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2020
čj. 597/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2021 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 595/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a léta následující
čj. 598/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2021 v Bratislavě dne 15. června 2021
čj. 594/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2021 v Bratislavě dne 16. června 2021
čj. 593/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Japonska v Polské republice dne 7. května 2021
čj. 589/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o cestě ministra zahraničních věcí ČR na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 14. května 2021
čj. 588/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě ministrů zahraničních věcí České republiky a Slovinské republiky a spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky v Republice Severní Makedonie a v Albánské republice ve dnech 22. a 23. května 2021
čj. 592/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice ve dnech 29. a 30. května 2021
čj. 591/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o pracovní návštěvě spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky Alexandera Schallenberga v České republice dne 6. května 2021
čj. 587/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Jmenování členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven
čj. 33/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání 109. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 3.–19. června 2021)
čj. 614/21
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2020
čj. 577/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2020
čj. 603/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu  - Velká pardubická steeplechase 2021 - poskytnutí záštity s finanční podporou
čj. 599/21
Předkládá: ministr zemědělství

4. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020
čj. 586/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Český telekomunikační úřad

5. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 578/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích a silnicích v ČR“
čj. 590/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. května do 31. května 2021
čj. 609/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie