Aktuálně

11. 2. 2021 8:37

Výsledky mimořádného jednání vlády 11. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v souvislosti s onemocněním covid-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X