Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 1. 2012 0:01

Výnosy ze státních dluhopisů pokryjí část schodku rozpočtu

Náležitosti státního dluhopisového programu na letošní rok projedná ve středu vláda.

Členové kabinetu budou na středeční schůzi jednat o návrhu zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu, který má uhradit část schodku státního rozpočtu na rok 2012. Zákon, který je schvalován každoročně, umožní státní dluhopisy vydat.

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy na pokrytí části deficitu státního rozpočtu. Vedle rozšíření zdroje pro financování státního dluhu je záměrem také nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám.

Maximální doba splatnosti má být 55 let

Návrh zákona, který ostatním členům vlády předloží ministr financí Miroslav Kalousek, stanovuje některé náležitosti jako účel, maximální rozsah a maximální dobu splatnosti. Maximální rozsah pak činí více než 101 miliard korun, navrhovaná maximální doba splatnosti má být 55 let.

S vydáním dluhopisů počítá vládní návrh zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Celková výpůjční potřeba podle tohoto návrhu pak činí zhruba 107 milionů korun, aby zůstala zachována plánovaná výše deficitu státního rozpočtu 105 miliard korun. Suma vychází též z nárůstu zůstatků na účtech státních finančních aktiv v celkové hodnotě téměř 2 226 milionů korun, které jsou rozpočtovány jako přebytkové.

Ministerstvo financí může vydávat různé druhy dluhopisů. Zároveň také určuje jejich emisní podmínky, rozhoduje tedy o době splatnosti jednotlivých emisí či o způsobech úročení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie