Aktuálně

7. 5. 2020 20:02

Vybrané sociální služby se rozběhnou dříve, vláda za mimořádné nasazení v době epidemie odmění záchranáře i pracovníky v sociálních službách

Premiér Andrej Babiš v diskusi s vicepremiérem Karlem Havlíčkem během videokonferenčního jednání vlády, 7. května 2020.
Premiér Andrej Babiš v diskusi s vicepremiérem Karlem Havlíčkem během videokonferenčního jednání vlády, 7. května 2020.
Ministerstvo práce a sociálních věcí urychlí scénář rozvolňování sociálních služeb. S dřívějším spuštěním vybraných činností dala ve čtvrtek 7. května 2020 souhlas vláda Andreje Babiše. Schválila také vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách a ve zdravotnických záchranných službách. Do Parlamentu také zamíří speciální dočasný zákon pro dobu pandemie a návrh na odložení plateb za sociální pojištění.

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020, který schválila vláda a předloží jej zákonodárcům, má za cíl upřesnit pravomoci Ministerstva zdravotnictví operativně přijímat a vyhlašovat mimořádná opatření směřující k zamezení dalšího šíření nemoci covid-19. Zákon má platit jen do konce roku 2020 a dává ministerstvu možnost omezovat některé, z epidemiologického hlediska rizikové činnosti či poskytované služby, které nejsou řešeny zákonem o ochraně veřejného zdraví, pokud by hrozilo nekontrolované šíření epidemie. Případně bude možné naopak nařídit nějakou činnost, která bude šíření nemoci bránit. Nařízení ministra bude muset schválit i vláda. Vláda zároveň začne pracovat na novelizaci krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

S ohledem na velmi příznivou epidemiologickou situaci vláda vyslovila souhlas s rychlejším scénářem rozvolňování sociálních služeb, který navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od pondělí 11. května tak budou moci začít poskytovat služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Klientům pobytových sociálních služeb s výjimkou seniorů bude opět povoleno opouštět ubytovací areály. O čtrnáct dní později, 25. května, by měly být otevřeny stacionáře, sociálně terapeutické dílny a další sociální služby pro všechny cílové skupiny s výjimkou osob starších 50 let a budou opět povoleny návštěvy v zařízeních sociální péče. Celý plán naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách a pracovníky zdravotnické záchranné služby, kteří často s nasazením vlastního zdraví a s mimořádným nasazením čelili důsledkům epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Na odměny pro zaměstnance v sociálních službách (s výjimkou zdravotnických, kterým nelze formou dotace MPSV odměny vyplatit) bude vyčleněno 5,2 miliardy korun. Odměny se budou týkat jak zaměstnanců, kteří přímo pracují s klienty, tak i těch, kteří vytvářejí potřebné zázemí. Pečovatelé v zařízeních, v nichž se prokázala nemoc covid-19, budou moci dostat mimořádnou odměnu ve výši až 40 000 korun, ostatní zaměstnanci polovinu. V zařízeních, která nebyla epidemií přímo zasažena, dostanou všichni zaměstnanci bez rozdílu až 10 000 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro zdravotnické záchranáře vláda na odměny vyčlenila 1,124 miliardy korun, dalších 28 milionů půjde na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů. Každý ze zhruba 7 000 lékařů a nelékařských pracovníků čtrnácti zdravotnických záchranných služeb dostane za jeden pracovní úvazek za březen, duben a květen jednorázovou odměnu ve výši 40 000 korun za každý odpracovaný měsíc. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým bude možné odložit splatnost pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Jedná se o další způsob, jakým chce vláda pomoci firmám překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, měli by mít zaměstnavatelé možnost uhradit pojistné za květen, červen a červenec až do 20. října 2020. Namísto obvyklého penále by za toto zpoždění zaplatili úrok ve výši 4 procenta p. a. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda projednala a odsouhlasila také Národní program reforem. Dokument popisuje například plánované investice do infrastruktury či kroky k naplňování Inovační strategie ČR 2019 až 2030 a shrnuje i hospodářská opatření vlády přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Je připravován každoročně v rámci koordinace hospodářské politiky v EU a zasílán Evropské komisi. Znění naleznete na našich stránkách /cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-na-rok-2020-181362/.

Ministři se zabývali také finančním darem ve výši 10 milionů korun, který českému státu věnovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na podporu v boji proti koronavirové pandemii. Vláda rozhodla, že částku využije na ocenění a podporu nejlepších projektů v rámci hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Udělení speciální ceny pro nejlépe hodnocené účastníky hackathonu bude mít na starost agentura CzechInvest.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-7--kvetna-2020-181385/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie