Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 1. 2012 17:51

Vládní úspory zabránily vyššímu deficitu státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za loňský rok skončil ve výši 142,8 miliardy korun. Podle metodiky Evropské unie ESA 95 by deficit činil 124,2 miliardy korun.

Výsledky předběžného rozpočtového roku 2011 představil v úterý ministr financí Miroslav Kalousek. Hospodaření pozitivně ovlivnily úspory, které vláda schválila již v roce 2010. „Celkem se jednalo asi o 70 miliard korun, přičemž čtyři pětiny z toho jsme realizovali na výdajové straně. Bez těchto úspor by deficit státního rozpočtu v hotovostní metodice převyšoval 200 miliard korun,“ uvedl na tiskové konferenci ministr.

Původní cíl vlády dosáhnout salda vládního sektoru v poměru k HDP ve výši 4,6 procenta byl splněn s velkou rezervou. Nejhorší možný výsledek pak podle ministra financí bude 3,7 procenta HDP.

V loňském roce se pak projevily některé mimořádné jevy ovlivňující výši schodku. Jedním z nich byl o pět miliard korun vyšší odvod do unijního rozpočtu na základě vyššího přepočteného hrubého domácího produktu podle Českého statistického úřadu.

Bez vlivu prostředků z Evropské unie se odhad výše deficitu státního rozpočtu pohybuje ve výši zhruba 130 miliard korun. „Financování programů EU probíhá na základě předfinancování zdroji ze státního rozpočtu. To působí jako určitý „polštář“ ve prospěch příjemců dotací,“ vysvětlil ministr Kalousek. „Nicméně také vytváří rizika pro státní rozpočet v případě zdržení plateb z EU, což se stalo právě v loňském roce,“ připouští Kalousek.

Vyšší schodek zavinilo zastavení některých operačních programů

V roce 2011 došlo k pozastavení certifikace plateb pro operační programy Doprava, Životní prostředí a ROP Severozápad Ústeckého a Karlovarského kraje. Platby nyní nejsou propláceny ani u programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. „Díky problémům v těchto programech se schodek prohloubil asi o 12,8 miliardy korun, tedy o 7,8 miliardy korun oproti schválenému rozpočtu,“ uvedl ministr Kalousek.

Národní část rozpočtu se naopak vyvíjela nad očekávání lépe. Ke kompenzaci ve výpadcích v daňových příjmech pomohly úspory v oblasti úrokových nákladů ze státního dluhu. Kvůli potížím při čerpání z evropských fondů se ovšem schodek státního rozpočtu vyšplhal do výše 142,8 miliardy korun.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie