Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 5. 2009 10:25

Vláda zhodnotí protikrizová opatření

Na společném setkání hovořili Jan Fischer a Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, o stávajícím vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti, o udržitelnosti pracovní síly, roli zaměstnavatelů, státu a zaměstnanců.

Jan Fischer konstatoval, že vláda bude pečlivě analyzovat dopady protikrizových opatření. Premiér a předseda ČMKOS se shodli se na tom, že přijatá opatření se budou průběžně vyhodnocovat.

Milan Štěch dále informoval premiéra o plánované demonstraci, jejímž cílem je vyjádření nespokojenosti proti zneužívání dopadů hospodářské krize. Štěch premiéra ujistil, že demonstrace není namířena proti jeho vládě, ale týká se opatření související s novým zákoníkem práce. Jedná se o akci, jež má evropský ráz, neboť protesty jsou plánovány i v Bruselu, Madridu a Berlíně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie