Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 10. 2023 19:32

Vláda se zabývala zajištěním bezpečného návratu Čechů z Izraele a schválila strategii rodinné politiky do roku 2030

Tisková konference po jednání vlády, 11. října 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 11. října 2023.
Stát by měl v dalších letech zajistit příznivé a stabilní sociální a ekonomické prostředí pro rodiny, které jsou zdrojem klíčového lidského kapitálu naší společnosti. Je to jeden z cílů nové strategie rodinné politiky do roku 2030, kterou schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 11. října 2023. Kabinet schválil také návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu posilující ochranu kvalitní zemědělské půdy, zřízení nového digitálního registru udělených plných mocí a prodloužení dočasné ochrany hranic se Slovenskem o dalších deset dnů.

Vláda se zabývala aktuální situací v souvislosti s děním v Izraeli, který čelí útokům teroristické organizace Hamás, především zajištěním dalších repatriačních letů pro české občany, kteří si přejí za současné situace Stát Izrael opustit.

„Děláme všechny potřebné kroky, které jsou nutné pro to, aby se čeští občané, kteří jsou na území Izraele, dostali včas a bezpečně domů. Včera společně s ministrem Lipavským, který jako první zahraniční politik navštívil Izrael po teroristických útocích, přicestovali zpět první čeští občané,“ uvedl premiér Petr Fiala.

„Dnes odletělo další speciální letadlo a další dvě během následujících čtyřiadvaceti hodin odletí. Máme dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli všechny občany, kteří si to budou přát, bezpečně vrátit do České republiky. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud to bude potřeba a všichni se dočkají včas potřebné pomoci,“ slíbil předseda vlády. Aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda kvůli pokračujícímu riziku zvýšené nelegální migrace rozhodla o dalším prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany východní hranice se Slovenskem, a to o dvacet dnů do 2. listopadu. Stejný krok učinily i sousední státy Polsko a Rakousko, o prodloužení ochrany hranic s Maďarskem rozhodla také slovenská vláda. Na dosavadním způsobu provádění namátkových preventivních kontrol se nic nemění, i nadále platí, policejní orgány kontroly provádějí tak, aby co nejméně omezily plynulost přeshraničního provozu.

Kabinet projednal také novou Strategii rodinné politiky 2024–2030. Jedná se o zásadní koncepční dokument, který vychází z požadavků programového prohlášení vlády. Navržená opatření mají tři ústřední cíle, a to ocenit rodinu a podpořit její stabilitu a vztahy, vytvářet příznivé a stabilní sociální a ekonomické prostředí pro rodiny a dosáhnout demografické stability.

Vláda také schválila další projekt, který má napomoci ve snaze o digitalizaci veřejné správy. Jedná se o vznik Registru zastupování, kde se budou v elektronické podobě koncentrovat všechny plné moci udělené k zastupování a bude možné je sdílet mezi agendami a úřady. Zřízení registru výrazně usnadní život lidem i firmám, protože jednou prokázané oprávnění nebude nutné prokazovat opakovaně a půjde i velmi jednoduše upravit či zrušit, ale také úřadům, protože umožní automatizovat řadu úkonů a některé i zrušit. Zvýší se také právní jistota, že někdo nepoužívá plnou moc, která mezitím byla odvolána. Registr by měl být spuštěn do konce roku 2024. Více informací ke vzniku Registru zastupování.

Kabinet schválil i návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Novela si klade za cíl mimo jiné výrazně posílit ochranu kvalitní zemědělské půdy, posílit ochranu půdy proti erozi či umožnit tzv. agrovoltaické výrobny elektřiny, tedy souběžné využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že se změnila situace na trhu, kdy klesají ceny energii, náklady na vytápění jsou u dálkového vytápění nižší než u lidí s vlastním plynovým nebo elektrickým kotlem, vláda rozhodla, že zastaví realizaci programu pro podporu zákazníků v teplárenství podle Dočasného krizového a transformačního rámce. Stát tím navíc ušetří na dotacích dalších 17 miliard korun.

Vláda dnes schválila návrhy jednotlivých resortů na jmenování do generálských hodností či povýšení, které předloží prezidentu republiky, u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. října.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-11--rijna-2023-209058/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie