Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2007 11:00

Vláda se bude zabývat dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání

Vláda bude na svém dnešním jednání projednávat změnu některých zákonů v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

Změny zákonů předložil ministr vnitra Ivan Langer ve spolupráci s ministrem kultury Václavem Jehličkou a ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem. Cílem novely je odblokovat situaci v oblasti digitalizace a umožnit rychlejší přechod na digitální televizní vysílání v České republice. Legislativní rada vlády v pondělí došla k závěru, že návrh zákona doporučí vládě ke schválení ve znění připomínek, vzešlých z jednání LRV.

Změna se zabývá problémy především ve dvou hlavních oblastech, jimiž jsou jednak získání volných kmitočtů pro sestavení a vybudování digitálních sítí určených pro televizní vysílání a jednak zajištění obsahu vysílání pro digitální sítě.

Návrh zákona zahrnuje kromě formy televizního vysílání provozovatelů s licencí i princip udělení tzv. kompenzačních licencí. Pro další fázi návrh počítá s liberalizací přístupu k televiznímu vysílání zjednodušením současného způsobu udělování licencí provozovatelům zemského digitálního televizního vysílání. Přitom budou i nadále zachována všechna pravidla pro regulaci obsahu. Dosud v České republice probíhá zemské digitální televizní vysílání pouze v omezeném rozsahu a možnosti jeho dalšího rozvoje jsou bez této úpravy značně omezeny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie