Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 6. 2022 16:11

Vláda schválila zvýšení životního a existenčního minima

Tisková konference po jednání vlády, 29. června 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 29. června 2022.
Částky životního a existenčního minima se od 1. července zvýší o 8,8 procenta. Příslušné nařízení vlády schválil kabinet Petra Fialy na jednání 29. června 2022. Vláda se zabývala také pravidly pro zajištění ubytování a přijímání ukrajinských uprchlíků po skončení nouzového stavu a jmenovala také nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Od 1. července budou pro účely výpočtu některých sociálních dávek, nezabavitelné částky v exekučním řízení či pro institut osvobození od rozhlasových a televizních poplatků platit nové částky životního a existenčního minima. Vláda na základě výše nárůstu indexu spotřebitelských cen bez bydlení, vody, energie a paliv podle dat Českého statistického úřadu rozhodla o jejich mimořádném navýšení o 8,8 procenta, což odpovídá skutečnému nárůstu spotřebitelských cen na výživu a základní osobní potřeby. Životní minimum pro jednotlivce tak bude od července dosahovat 4 620 korun a existenční minimum 2 980 korun. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda vydala také nové nařízení o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022. Na solidární příspěvek od státu budou mít i nadále nárok občané, kteří poskytují ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny, a to alespoň 16 dnů po sobě jdoucích v rámci kalendářního měsíce. Od 1. července ale dochází k úpravám v jejich výši. Nově bude rozlišeno, zda ubytovatel nabídl uprchlíkům přístřeší přímo ve své domácnosti, nebo zda jim propůjčil samostatný byt či dům. V prvním případě bude výše příspěvku činit 3 000 korun měsíčně za ubytovanou osobu (nanejvýš za tři v jedné domácnosti), ve druhém bude činit základní částka 5 000 korun měsíčně za jednu ubytovanou osobu a tyto sumy budou odstupňované až do 15 000 korun za pět a víc ubytovaných osob. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda v souvislosti s končícím nouzovým stavem k 30. červnu vydala také nová nařízení, která se týkají přijímání uprchlíků z Ukrajiny a poskytování ubytování v obecních, krajských či státních ubytovacích zařízeních. Dosavadní podmínky pro ubytovatele se v zásadě nemění, mění se ale legislativní opora, z níž dvě nová nařízení vlády vycházejí – namísto krizového zákona to je nově tzv. lex Ukrajina III. Také systém krajských asistenčních center bude ještě v červenci fungovat stejně jako dosud, poté vláda vytíženost jednotlivých KACPU znovu vyhodnotí. Novela zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace také umožnila vládě stanovit počet konkrétních míst k ubytování, která je nutno v daném kraji zajistit, a to v závislosti na počtu osob, které takovou formu ubytování aktuálně potřebují.

Vláda se zabývala také nadcházejícím českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Projednala plán pro naplňování priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie ve vztahu k rekonstrukci, evropské perspektivě a odolnosti Ukrajiny. Podpora Ukrajině je jednou ze stěžejních priorit českého předsednictví. Vláda uložila ministrovi zahraničních věcí připravit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a v součinnosti s ostatními zainteresovanými členy vlády východiska, principy a finanční výhled zvláštního vládního programu stabilizační a rekonstrukční pomoci Ukrajině a předložit je vládě. Připravenost České republiky podílet se na pomoci Ukrajině zapojením do rekonstrukčního plánu EU i formou bilaterálního víceletého rekonstrukčního programu je předpokladem pro naplnění ambiciózních cílů, které si české předsednictví dalo.

Vláda rozhodla rovněž o jmenování nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vzala na vědomí rezignaci Karla Řehky z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k 20. červnu 2022 v souvislosti s jeho jmenováním náčelníkem Generálního štábu Armády ČR a na jeho místo od 1. července jmenovala Lukáše Kintra. Ten působil jako náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a od 21. června byl pověřen jeho řízením.

Vláda schválila také novelu nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol. Kromě změn, které vyplývají ze změny příslušného nařízení Evropské komise, bude novinkou i zrušení podpory baleného a krájeného ovoce a zeleniny. Cílem této změny je omezit používání plastových obalů, a zmírnit tak negativní dopady na životní prostředí. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Kabinet rovněž schválil účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, které se uskuteční v termínu 13. dubna – 13. října 2025. Ve veřejné soutěži ke zpracování koncepčního návrhu účasti České republiky na EXPO 2025 vyhrál projekt vypracovaný Ing. Ondřejem Soškou.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-29--cervna-2022-197514/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie