Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 1. 2024 18:31

Vláda schválila založení nového státního podniku, dohlížet bude na přípravu ploch pro strategické investiční projekty

Jednání vlády na tiskové konferenci okomentovali premiér Petr Fiala, vicepremiér Marian Jurečka a ministři Petr Hladík a Jozef Síkela, 24. ledna 2024.
Jednání vlády na tiskové konferenci okomentovali premiér Petr Fiala, vicepremiér Marian Jurečka a ministři Petr Hladík a Jozef Síkela, 24. ledna 2024.
Mapování vhodných území a jejich příprava pro strategické investory bude hlavní náplní nového státního podniku Státní investiční a rozvojové společnosti. Jeho vznik schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. ledna 2024. Odsouhlasila také návrh nového zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a jednu ze čtyř žádostí o udělení investiční pobídky. K dalším třem žádostem se ještě vrátí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu založí novou, státem stoprocentně vlastněnou akciovou společnost Státní investiční a rozvojová společnost. Stát do nového podniku vloží kapitál do výše půl miliardy korun. Státní investiční a rozvojová společnost bude mít za úkol tipovat vhodné lokality pro budoucí strategické investiční projekty. Zaměří se i na revitalizaci brownfieldů a u vybraných území bude zajišťovat komplexní přípravu do stavu základní technické a projekční připravenosti k vybudování průmyslových celků. Součástí její činnosti bude i hledání shody s dotčenými obcemi a kraji tak, aby se předem eliminovaly možné problémy, jimž mohou zájemci o investici čelit. Díky tomu bude výrazně posílena konkurenceschopnost Česka v přeshraniční soutěži o typ rozdílových investic s vyšší přidanou hodnotou. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také návrh nového zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. Cílem zákona je vymezit hydrometeorologickou službu jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy. Návrh počítá s tím, že Český hydrometeorologický ústav bude zřízen přímo zákonem a na tuto nově zřízenou instituci přejdou veškerá práva a povinnosti a bude zajištěna personální kontinuita se současným ČHMÚ. Návrh ošetřuje také výkon hydrometeorologické služby Ministerstva obrany a nastavuje pravidla pro vztah a spolupráci obou institucí. Zřízena má být také Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Vláda projednala také čtyři žádosti o udělení investiční pobídky. Odsouhlasila žádost společnosti Vitesco Technologies Czech Republic, která chce investovat 2,35 miliardy korun do rozšíření výroby hi-tech elektronických zařízení pro elektrifikaci hnacího ústrojí automobilu v Ostravě a Frenštátu pod Radhoštěm. Další tři žádosti odložila a vrátí se k nim na některé z dalších schůzi. Stejně tak se kabinet vrátí k diskusi o návrhu nového zákona o lobbování. O schválené pobídce čtěte v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie