Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 5. 2007 10:34

Vláda schválila vytvoření účetnictví státu

Na svém včerejším zasedání vláda schválila plán ministerstva financí na vytvoření účetnictví státu. Cílem návrhu je zlepšit řízení a kontrolu peněz ve veřejné správě.

Ministerstvo financí v souvislosti s plánem bude muset nejdříve určit, které ze státních organizací, příspěvkových organizací, státních fondů nebo firem zřízených státem budou do účetnictví patřit.

Vytvořený systém by měl zrychlit a zprůhlednit hospodaření státu včetně všech jeho součástí a zajistit také dostatek informací pro nakládání s penězi. Rovněž by měl umožnit vytvářet konsolidované účetní uzávěrky státu.

Podle zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006, kterou vláda dnes rovněž schválila, se nejčastěji porušují rozpočtová pravidla, a to hlavně ve státní správě. Kontroly v loňském roce odhalily prohřešky za 1,1 miliardy korun z celkem zkontrolovaných transakcí za 210 miliard korun.

Celkově zpráva konstatuje, že u správců rozpočtových kapitol a organizací v jejich působnosti, obcí a jejich příspěvkových organizací není ani po pěti letech od nabytí účinnosti zákona o finanční kontrole z roku 2001 důsledně zajištěno jeho zavádění.

Zavedení účetnictví státu bude podle ministerstva vyžadovat změnu právních předpisů nejen v oblasti účetnictví, ale i státního rozpočtu nebo hospodaření s majetkem státu nebo územních samosprávných celků.

Ministerstvo již v souvislosti se zprůhledněním hospodaření státu pracuje na systému Státní pokladny. Ten by měl být kompletně hotov a spuštěn v roce 2010. Součástí systému bude centrální účetní systém, systém pro řízení státního dluhu a systém pro platební styk, který již funguje od ledna a je propojen s ČNB.

Součástí bude i Integrovaný rozpočtový systém, který by mohl fungovat od července 2008. V jeho rámci se bude připravovat a aktualizovat státní rozpočet. Důležitá bude v systému podle MF průběžná aktualizace dat, která umožní okamžitý přehled o rozpočtu a jeho plnění.
klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie