Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 10. 2009 16:08

Vláda schválila rozšíření soustavy Natura 2000

Vláda dnes na svém zasedání odsouhlasila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 v České republice o 234 nových evropsky významných lokalit (EVL).

Vytvoření soustavy Natura 2000 – tedy sítě ptačích oblastí a evropsky významných lokalit – je povinností každého členského státu Evropské unie.

Soustava chrání evropsky významné druhy živočichů a rostlin a také zachovalé typy přírodních stanovišť. Na územích pod ochranou soustavy Natura 2000 je třeba hospodařit takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení předmětu ochrany – tedy zmíněných živočišných a rostlinných druhů nebo přírodních stanovišť.

V seznamu jsou zapsané například louky se vzácnými bylinami, části lesů, rybníky, ale také třeba půdy kostelů, na nichž žijí netopýři.

Souhrnný přehled všech nových i měněných EVL, včetně popisu v nich chráněných přírodních prvků a zakreslení v mapách je k dispozici na adrese http://www.mzp.cz/cz/seznam_evropsky_vyznamnych_lokalit.

Zdroj: ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie