Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 11. 2009 17:20

Vláda schválila podporu pro železnici

Vláda dnes mimo jiné schválila dorovnání 1,1 miliard korun pro Správu dopravní železniční cesty, čerpání prostředků z programu Podpora nákupu půdy pro zemědělce a projednala poslanecké návrhy.

Na dnešním jednání kabinetu Jana Fischera byl schválen návrh programu, podle kterého by zemědělci mohli čerpat z prostředků rolnického a lesnického fondu dotace na úrok z úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Návrh programu Podpora nákupu půdy vládě předložil ministr zemědělství. Většina zemědělců v Česku hospodaří na pronajaté půdě. Program vyjde stát na předpokládaných 34 milionů korun. Tento program navazuje na program Půda, u kterého mohli zemědělci podávat žádost o poskytnutí podpory do letošního 30. září. Stát v rámci programu může zemědělcům, kteří si u banky vezmou úvěr na nákup zemědělské půdy, pomoci hradit část úroků z půjčky. Český statistický úřad v roce 2007 uvedl, že pouze 17 procent zemědělské půdy v ČR je obhospodařováno jejím majitelem. Tento jev se stává častým terčem kritiky zemědělců. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zemědělcům dotuje úroky a poskytuje garance k přijatým úvěrům. V loňském roce podpořil úvěry pro zemědělce v celkové hodnotě 4,91 miliardy korun. Půjčky byly použity zejména na nákup zemědělské techniky a půdy. Fond loni schválil 2187 žádostí s celkovou poskytnutou podporou ve výši 576,6 milionu korun. Od roku 1993, kdy byl PGRLF založen, do roku 2008 se celková výše poskytnutých úvěrů vyšplhala na částku 117,8 miliardy korun a na jejich zabezpečení bylo vynaloženo 21 miliardy korun.

Kabinet dnes také schválil způsob, jak dorovnat 1,1 miliardy korun Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), které jí letos chybějí na obsluhu dráhy. Peníze může podle návrhu ministerstva dopravy firma získat několikerým převodem peněz mezi kapitolami státního rozpočtu, který bude v důsledku rozpočtově neutrální. Finanční ztráta vznikla lednovým snížením poplatků za použití kolejí o 20 procent. Podle ministra dopravy Gustáva Slamečky by se jinak ČD Cargo, jež je vedle ČD jedním z hlavních plátců, dostalo do existenčních problémů. Snížením poplatku železniční společnosti ušetřily miliardu korun, která nyní ale chybí správě železnic. Druhým důvodem ztráty je omezení vlakového provozu z důvodu krize, která způsobila pokles výnosů na železnici. Obsluha dráhy je placena pouze z poplatků za použití kolejí, které Správa železniční dopravní cesty vybírá od železničních dopravců. V loňském roce se vybralo asi šest miliard korun, letos je však počítáno jen se čtyřmi miliardami.

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb vládě předložil zprávu o situaci v sociálně vyloučených lokalitách v Chomutově. Ministr dále předložil vyjádření vlády k tématu sterilizace žen, které byly provedeny protiprávně. „Vláda vyslovuje politování nad zjištěnými individuálními pochybeními při provádění sterilizací v rozporu se směrnicemi ministerstva zdravotnictví.“ představil na tiskové konferenci po jednání kabinetu Michael Kocáb usnesení vlády.

Vláda dnes také stáhla na návrh ministerstva průmyslu a obchodu z Poslanecké sněmovny novelu zákona o geologických pracích schválenou v září loňského roku, jejímž předkladatelem bylo ministerstvo životního prostředí. Tato novela byla následně sněmovně předložena v říjnu 2008. Předloha horního zákona dosud nebyla zařazena na pořad jednání PSP ČR, zatím nedošlo ani k projednání ve výborech. Návrh horního zákona by podle ministerstva mohl ohrozit naplňování navrhovaných cílů Státní energetické koncepce. Jde především o problematiku odpisů zásob výhradních ložisek, zrušení možnosti přednostního odkupu pozemků v dobývacích prostorech a možnost odnětí oprávnění k dobývání výhradního ložiska. Uvedené úpravy byly zároveň v rámci připomínkového řízení podrobeny kritice ze strany profesních a zaměstnaneckých svazů v hornictví a dále také Českého báňského úřadu. Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský k tomu uvedl: "Změnu horního zákona si dovedu představit v horizontu jednoho roku po schválení aktualizované energetické politiky."

Na dnešním jednání se ministři shodli na úpravě stanovení sazby minimální mzdy pro zaměstnance pobírající současně invalidní důchod. Toto nařízení se týká především změn, které byly schváleny z hlediska pojetí invalidity. Ta přinese od ledna příštího roku nový zákon o důchodovém pojištění. Od ledna 2010 dojde ke zpřísnění kritérií pro vyplácení invalidních důchodů. Nařízení reaguje na již schválené změny v pojetí invalidity, které od ledna příštího roku přinese nový zákon o důchodovém pojištění upravující první fázi chystané důchodové reformy. Vyhlášku, která upravuje změny vyplácení důchodů, vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí již v říjnu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie