Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 3. 2009 14:06

Vláda schválila opatření ve zdravotnictví

Vzhledem ke stávající krizi ministryně zdravotnictví tvrdí, že se ztráty zdravotních pojišťoven pro tento rok odhadují na 3 až 10 miliard korun.

Zpomalení ekonomiky, nižší růst mezd a nárůst nezaměstnanosti se na sektoru zdravotnictví projevují v první řadě poklesem objemu příjmů z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a růstem závazků zdravotních pojišťoven. Ministryně Filipiová mimo jiné uvedla, že u roční ztráty pro rok 2009 se uvažuje o částce pohybující se od 3,3 až 10,6 miliard korun ročně. V důsledku poklesu příjmů, mírného nárůstu výdajů a skutečnosti, že smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb pro rok 2009 jsou již uzavřeny, vláda sáhla k protikrizovým opatřením a schválila návrh ministerstva zdravotnictví na soubor opatření. Ta jsou zaměřena na zajištění dostatečných zdrojů pro zdravotnictví v době krize, lepší využití stávajících prostředků ve zdravotnictví, ochranu nároků a práv pacientů, jako i na zvýšení zaměstnanosti a tvorby HDP.

Především se jedná o okamžité zvýšení platby státu za pojištěnce, za které hradí pojistné stát, ze stávající výše 677 Kč na 727 Kč. Dále byla navrhnuta realokace prostředků z provozních fondů zdravotních pojišťoven na krytí nákladů poskytnutých zdravotních služeb. Nově se definují zdroje a výdaje fondu prevence zdravotních pojišťoven a stanovení limitu na tyto výdaje v roce 2009 a 2010. Musí se také zpřesnit dohledové pravomoci zdravotních pojišťoven v oblasti výběru a vymáhání pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zejména zavedením povinných měsíčních hlášení od zaměstnavatelů o výši vyměřovacích základů dle jednotlivých pojištěnců-zaměstnanců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 16. března 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie