Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 10. 2023 13:33

Vláda schválila nový energetický a klimatický plán, pokračovat bude také reforma sociálních služeb

Tisková konference po jednání vlády, 18. října 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 18. října 2023.
Česká republika naplní závazek snížení emisí skleníkových plynů, jak požaduje balíček Fit for 55, podmínkou ale je zajištění dostatečného množství dostupné energie pro firmy i občany. Aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, která reaguje na postupující klimatickou krizi i na vývoj situace v energetice po ruském vpádu na Ukrajinu, schválila vláda Petr Fialy na jednání ve středu 18. října 2023.

Aktualizovaný český energetický a klimatický plán definuje kroky, které je potřeba v rámci české energetiky realizovat pro splnění klimatických a energetických cílů Evropské unie. Reflektuje také aktuální zkušenosti z bezpečnostní a cenové krize, do níž se energetika dostala po ruské invazi na Ukrajinu. Nový plán počítá například se snížením emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, s odklonem od výroby elektřiny z uhlí do roku 2033 nebo se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny ze současných 13 procent na 37 procent v roce 2030. Zásadní podmínkou pro realizaci plánu je, aby Česká republika měla z vlastních zdrojů a případně z dovozu dostatek energií pro potřeby ekonomiky i českých domácností. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu nebo v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Česko bude pokračovat také v reformě sociálních služeb, v jejich transformaci z institucionální péče na péči komunitní. Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025, který počítá s dalším řízeným rušením ústavů a s rozvojem sociálních služeb komunitního charakteru. Plán obsahuje řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je také další podpora inkluze osob znevýhodněných z důvodu věku či zdravotního stavu, tedy zejména seniorů a osob se zdravotním postižením. Nový akční plán je nezbytným předpokladem pro splnění tzv. Základní podmínky pro oblast sociálního začleňování na programové období 2021–2027 ze strany Evropské komise, na jejímž splnění závisí i proplácení finančních prostředků z EU na projekty v oblasti sociálních služeb. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh na navýšení kvóty pro zahraniční zaměstnance o dalších 20 000 kvalifikovaných pracovníků ročně. Reaguje tím na požadavky firem, které nemohou na českém trhu práce s minimální nezaměstnaností najít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Jedná se zejména o IT specialisty, vývojáře software, inženýry, lékaře, zdravotní sestry, obsluhu strojů, montážní dělníky, zedníky a podobné profese, které chce Česko najít například na Filipínách, na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Gruzii či v Moldavsku.

Kabinet odsouhlasil také žádost ministra zdravotnictví o souhlas s dočasným stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD. Jedná se o dovoz antibiotik obsahujících doxycyklin z Irska, která zatím nejsou v Česku registrována. Ministerstvo zdravotnictví jejich mimořádným dovozem chce pomoci řešit aktuální nedostatek antibiotik na českém trhu, který vznikl kvůli omezení či přerušení dodávek ze strany výrobců.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18--rijna-2023-209183/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie