Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 4. 2009 13:57

Vláda schválila novelu týkající se nájmu bytů

Návrh novely občanského zákoníku posiluje a narovnává vztahy mezi pronajímateli a nájemci.

Tiskovou konferenci vedl místopředseda vlády Alexandr Vondra, který v úvodu přednesl přehled projednaných bodů, které až na jeden byly schváleny. Ve své řeči se vrátil k návštěvě amerického prezidenta B. Obamy v Praze (summit EU-USA) a ocenil její organizování s ohledem na krátký časový úsek, který byl pro jeho přípravu. Tato návštěva byla také předmětem úvodního jednání kabinetu.

Po něm se ujal slova ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda, který se věnoval novele občanského zákoníku týkající se nájmu bytů, která byla vládou schválena. "Téma bydlení se týká každého a novela občanského zákoníku je dobrou zprávou pro nájemce," uvedl Cyril Svoboda o novele, která zlepšuje a posiluje práva pronajímatele.

Návrh novely zavádí například termín "místně obvyklé nájemné", jež může být stanoveno soudem. Novela by měla zlepšit evidenci osob, kteří žijí v jednom bytě a zamezit tak zneužívání nájemních bytů. Poslední změna se týká omezení platnosti po nájemní smlouvy po úmrtí nájemce bytu. Tato platnost je omezena na dva roky. Výjimkou jsou osoby nad 75 let a nezletilí, na něž se uvedené nevztahuje.

Jedním z důležitých projednávaných bodů byly dvě novely o exekutorech a jejich činnosti, kterou představil první náměstek ministra spravedlnosti Pavel Staněk. Upozornil na to, že novely dbají na humanitarizaci exekuční činnosti. Jedna má usnadnit práci soudů a druhá dbá na jejich odpovědnost.

Mimo jiné také na tiskové konferenci Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti představil termín plánovaného neformálního summitu, jenž má zahájit projekt tzv. Východního partnerství se šesti zeměmi bývalého východního bloku. Termín je stanoven na 7. května 2009 v Praze.

Vláda souhlasí s projektovým záměrem výstavby Kampusu Univerzity J.E. Purkyně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie