Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 3. 2009 10:45

Vláda schválila novelu insolvenčního zákona

Kabinet měl dnes od 10 hodin na svém zasedání jediný bod programu, a to návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Ministr spravedlnosti měl za úkol z pondělního jednání vlády zapracovat do návrhu novely insolvenčního zákona některé připomínky členů kabinetu. S návrhem dnes vláda vyslovila svůj souhlas a bude nyní podán poslanecké sněmovně k projednání.

Popis návrhu Návrh vychází vstříc podnikatelům v období finanční krize, a to změnami v insolvenčním zákoně. V oblasti insolvenčního práva byly detekovány základní okruhy, jejichž úpravou bude možné posílit specifické účinky úpadkového práva tak, aby při respektování společného zájmu dlužníkových věřitelů bylo zachováno co nejvíce funkčních subjektů (dlužníků) na trhu, za současné důsledné ochrany práv dlužníkových zaměstnanců. S ohledem na specifičnost navržených opatření jsou některá omezena pouze na dobu nezbytně nutnou k překonání dopadů ekonomické deprese (do 31. 12. 2011).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie