Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 1. 2010 15:59

Vláda schválila návrh zákona o státním dluhopisovém programu

Na svém prvním letošním jednání vláda schválila mj. návrh zákona o státním dluhopisovém programu či náhrady pro zemědělce postižené povodněmi.

Vláda dnes schválila návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010, který kabinetu předložil ministr financí Eduard Janota. Dluhopisy ve výši 153,2 miliardy korun se MF ČR rozhodlo vydat kvůli krytí schodku státního rozpočtu. Návrh, který vychází ze zákona o státním rozpočtu pro rok 2010, počítá s deficitem v celkové sumě 162,7 miliardy korun. Podle tohoto zákona je schodek vedle státních dluhopisů financován úvěry od Evropské investiční banky a také změnou stavu na účtech státních finančních aktiv. Ministerstvo financí hodlá uhradit zbývající část schodku tím, že zvýší stav přijatých dlouhodobých úvěrů na 12,7 miliardy korun. U účtů státních finančních aktiv dojde k navýšení o 3,2 miliardy korun.

Ministr financí Eduard Janota informoval o výsledku státního rozpočtu za rok 2009.

„Stát loni hospodařil se schodkem 192,2 miliardy korun,“ uvedl ministr Janota na tiskové konferenci po skončení jednání kabinetu. Rozpočet počítal původně s částkou 38,1 miliardy korun, ale na podzim byl kvůli výplatě důchodů navýšen na 52,2 miliardy korun. Vlivem hospodářské krize se však deficit státního rozpočtu ještě více prohloubil.

Vláda dnes také schválila náhrady ve výši 50 milionů korun pro zemědělce, kteří utrpěli škodu během povodní v létě 2009. Čeká se ještě na svolení Evropské komise.

Kabinet dále schválil návrh ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové na jmenování nové předsedkyně krajského soudu v Praze, kterou by se po jmenování prezidentem republiky měla stát jeho současná místopředsedkyně Ivana Švehlová. Jmenována by měla být s účinností od počátku tohoto února. Dosavadní předsedkyně Věra Miřacká se na svou funkci rozhodla rezignovat z důvodu dosažení důchodového věku. Na Krajském soudu v Praze měla dosud Švehlová na starosti občanskoprávní úsek.

Na programu dnešního jednání byla také řada poslaneckých návrhů. Z celkem sedmnácti předložených návrhů schválila vláda jeden, a to návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR. Návrh poskytuje širší možnost hradit pozemkové úpravy, které upřesňují majetkové vztahy k půdě. PF mohl dosud platit úpravy pouze v katastrech s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie