Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 6. 2015 12:34

Vláda schválila Národní akční plán jaderné energetiky

Vládní kabinet na svém dnešním jednání schválil Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí. Ten počítá s výstavbou nových jaderných bloků na lokalitě Dukovany i v Temelíně.

NAP JE je navazujícím materiálem na nedávno schválenou Státní energetickou koncepci a popisuje možnosti dalšího rozvoje jaderné energetiky v České republice. Právě ta totiž bude hrát společně s obnovitelnými zdroji důležitou roli v budoucím energetickém mixu s klesajícím podílem fosilních paliv. 

„Abychom byli schopni zajistit energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země, je nezbytné zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín, a to s možností rozšíření na dva bloky v obou lokalitách,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že zejména z důvodu udržení kontinuity provozu v lokalitě Dukovany je  z pohledu státu klíčová výstavba bloku v této lokalitě a jeho spuštění do roku 2037.

Kvůli vysoké míře nejistoty ohledně budoucí situace na trhu s elektřinou obsahuje dokument doporučení pokračovat v  procesu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje ve dvou fázích.

V první fázi je stěžejní uchovat pro ČR všechny potřebné kapacity pro budoucí výstavbu nových zdrojů, což znamená, že je potřeba neprodleně pokračovat v přípravných pracích vedoucích k výstavbě.

Ve druhé fázi by mělo dojít k posouzení, zda se tržní situace již stabilizovala a je možné postavit nové zdroje na komerční bázi, nebo zda tržní deformace přetrvávají a nové jaderné zdroje není možné vystavět bez poskytnutí vládních garancí. V tomto případě musí stát rozhodnout, zda a jakou formu garancí investorovi poskytne. Rozhodnutí pak musí být učiněno nejpozději před vydáním stavebního povolení, což podle předpokladů odpovídá období kolem roku 2025.

Jedním z prioritních úkolů dokumentu byla též identifikace možných investičních a obchodních modelů umožňujících výstavbu nového jaderného zdroje. V tomto ohledu byly představeny a detailně analyzovány tři možné varianty, které jsou realizovatelné v prostředí České republiky.

  1. investice prostřednictvím stávajícího majitele a provozovatele jaderných elektráren společností ČEZ, a. s., popř. její 100% vlastněnou dceřinou společností
  2. investice prostřednictvím privátního investorského konsorcia, tzn. sdružení investorů s cílem dosažení určitého cíle (ČEZ, finanční investor, velký odběratel, dodavatel jaderného bloku atd.)
  3. přímá výstavba ze strany státu nově založeným státním podnikem

Na materiál NAP JE bude dále navazovat předložení studie konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby s ohledem na zvolený model. Tato studie by měla být vládě ČR předložena do 31. 12. 2015.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie