Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 7. 2018 13:44

Vláda schválila 25 milionů korun na pomoc s migrací na Balkáně a rozhodla o zpřístupnění dalších databází jako otevřená data

Jednání vlády ve Strakově akademii 24. července 2018.
Jednání vlády ve Strakově akademii 24. července 2018.

Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 24. července 2018 odsouhlasila dar ve výši 25 milionů Bosně a Hercegovině. Peníze půjdou na posilování ochrany hranic a zvládání migrační situace v zemi. Rozhodla také o rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data o 13 nových položek a změnila nařízení o oborech specializačního vzdělávání ve zdravotnictví.

V rámci evropské agendy vláda řešila i nabídku české pomoci při likvidaci nynějších velkých požárů ve Švédsku a v Řecku. „Do Švédska jsme nabídli konkrétně náš vrtulník, ale odpověď zatím nemáme. Co se týče Řecka, je to samozřejmě tragédie, co se tam děje, ale bylo nám řečeno, že Řecko v tuto chvíli v rámci systému výměny informací mezi krizovými systémy CECIS žádnou pomoc od nás nepotřebuje,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš.

Finanční dar Bosně a Hercegovině je dalším konkrétním příspěvkem České republiky na pomoc s řešením migrační krize. Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny peníze využije na nákup potřebného vybavení na monitorování hranice, jako jsou termokamery, dalekohledy, drony, baterky či detektory srdečního tepu. Schválených 25 milionů korun v rámci programu Pomoc na místě zaokrouhlilo částku, kterou Česká republika zemím postiženým migrační krizí poskytla, na 100 milionů korun. Pomoc balkánským zemím patří mezi hlavní priority programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů.

„Jedná se de facto o pomoc v rámci solidarity se zeměmi, které jsou postiženy migrací. My jsme jim poskytovali dary už v minulosti, celkově dary balkánským zemím doposud činí více než 152 milionů korun,“ podotkl premiér Babiš. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda rozhodla také o rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Novelou nařízení vlády zařadila do režimu otevřených dat dalších 13 položek (databází a registrů). Jedná se například o seznam znalců a tlumočníků, seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky, informační systém výzkumu, vývoje a inovací, evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, školský rejstřík či registr směnárníků. Správci těchto databází je musí zpřístupnit od 1. ledna 2019.

„Je to nové nařízení, které zvýší transparentnost státní správy a dalších institucí. Podpoří veřejnou kontrolu a přinese občanům i podnikatelům nové možnosti ať už při výdělečné činnosti, nebo v rámci studia či k vědeckým účelům,“ vysvětlil premiér Babiš.

Změny doznalo také nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Kabinet na návrh ministra zdravotnictví zohlednil novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, která byla přijata v loňském roce. Změny ve vzdělávání zdravotníků se týkají například obnoveného nelékařského povolání dětská sestra, logopedů či zrakových terapeutů. Některé nevyužívané obory specializačního vzdělávání, například zubní technik pro ortodoncii, vláda nařídila na základě připomínek z praxe zrušit, jiné, jako Fyzioterapie v neurologii, naopak budou zřízeny.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-24-cervence-2018-167701/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie