Aktuálně

22. 11. 2023 17:55

Vláda rozhodla o rekordním snížení počtu státních úředníků, zabývala se také zajištěním důstojných penzí pro účastníky protikomunistického odboje

Tisková konference po jednání vlády, 22. listopadu 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 22. listopadu 2023.
Vláda schválila rekordní snížení počtu pracovních míst na ministerstvech a jimi řízených úřadech a organizacích od 1. ledna příštího roku. Počty pracovních míst ve státní správě se tak poprvé dostanou pod úroveň roku 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví návrh legislativních změn a případných dalších opatření, která zajistí, aby všem držitelům účastníka odboje a odporu proti komunismu byly přiznány důstojné důchody a poskytnuto odpovídající zajištění ve stáří. Uložila mu to vláda na jednání ve středu 22. listopadu 2023.

Vláda Petra Fialy připravila od 1. ledna rekordní snížení počtu pracovních a služebních míst, která má stát k dispozici na ministerstvech a dalších státních úřadech a institucích. Ve srovnání s 31. prosincem 2023 dojde od Nového roku ke snížení tzv. systemizovaných míst o 2 636 míst, což činí 3,5 procenta z celkového počtu míst, která státní správa zřizuje. Z toho je 2 522 služebních míst podle zákona o státní službě a 114 pracovních míst podle zákoníku práce. Stát tímto krokem ušetří meziročně na platech bezmála 290 milionů korun.

„Razantně snižujeme počty úředníků a plníme náš slib, že stát má fungovat efektivněji,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Jedná se o největší snížení počtu úředníků od platnosti služebního zákona, tedy minimálně od roku 2015. Jen připomenu, že před pěti lety za vlády hnutí ANO bylo úředníků o 5 300 více. Od našeho nástupu s touto systemizací jsme snížili počty úředníků zhruba o 4,5 procenta. Takže plníme naše sliby, zefektivňujeme stát, snižujeme počet úředníků tímto rozhodnutím meziročně o 2 636 úřednických míst. Současně pracujeme na revizi agend, na tom, aby stát opravdu fungoval efektivněji, pracujeme na digitalizaci a děláme kroky k tomu, aby stát mohl co nejefektivněji sloužit občanům,“ podotkl předseda vlády.

Vláda se také zabývala otázkou výše důchodů vyplácených držitelům osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. „Týká se to případu, který nás všechny trápí, a to je protest pana Gruntoráda a problémy, na které poukazuje, pokud jde o důstojné důchody pro účastníky odporu a odboje proti komunismu. Dnes jsme na jednání vlády rozhodli, že do 15. prosince pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve spolupráci s dalšími členy vlády předloží návrh legislativních, popřípadě dalších opatření, která by zajistila všem držitelům účastníka odboje a odporu proti komunismu, aby jim byly přiznány důstojné důchody a poskytnuto odpovídající zajištění ve stáří. A současně do konce února provedeme spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů analýzu opatření, která zajistí zajištění ve stáří účastníkům třetího odboje, kteří osvědčení účastníka odboje proti komunismu nemají,“ prohlásil premiér Fiala.

Předseda vlády připomněl, že vláda už v minulosti udělala řadu kroků, které mají vést k tomu, aby tito lidé měli ve stáří důstojné podmínky. „Nyní se snažíme odstranit ten problém, který se některých z nich týká vzhledem k různým složitostem jejich životních osudů, působení v bývalém Československu nebo v exilu, tak, aby skutečně nikdo tím sítem nepropadl a všichni měli jistotu, že budou mít důstojné důchody a zajištění ve stáří,“ ujistil předseda vlády.

„Toto usnesení vláda přijala jednomyslně,“ zdůraznil premiér. „Myslím, že jsme tady odstranili důvody, kvůli kterým pan Gruntorád drží hladovku. A chci znovu říct za sebe i za vládu, že z té situace nemáme žádnou radost. Vážíme si činnosti pana Gruntoráda a dalších lidí, kteří se stavěli statečně proti diktatuře, proti komunistickému režimu, a přesvědčení naší vlády je, že mají všichni mít zajištěno důstojné stáří a důstojné důchody. A tam, kde tomu snad z různých důvodů nebylo, tak to odstraníme systémově těmi opatřeními, o kterých jsem mluvil,“ dodal.

Vláda schválila také další prodloužení dočasné ochrany hranic se Slovenskou republikou až do 3. ledna 2024 včetně. Protože toto prodloužení už překračuje maximální dobu stanovenou pro podobná opatření čl. 28 Schengenského hraničního kodexu, která vyprší 4. prosince, musí Česká republika o tomto kroku předem informovat ostatní členské státy a příslušné orgány Evropské unie, čímž dojde k iniciování případné konzultační procedury. K dalšímu prodloužení ochrany vnitřní hranice schengenského prostoru vláda přistoupila v zájmu ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti českých občanů kvůli přetrvávajícímu riziku zvýšené nelegální migrace přes české území v koordinaci se sousedními státy. Rozsah ochrany hranic zůstává v nezměněném režimu, který trvá od 4. října.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Současný zákon platí už dvanáct let a za tu dobu neprošel komplexnější novelizací. Novela má za cíl upravit už nevyhovující paragrafy, odstranit nejasnosti, nesystémovosti a nelogičnosti stávajícího zákona a také ho například sladit se zákonem o Policii ČR. Upřesňuje a adekvátně rozšiřuje některé pravomoci GIBS či zpřesňuje oblast kontroly činnosti inspekce.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o státní památkové péči. Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických výzkumech, a to do doby jejich odevzdání kraji. Kraje nově dostanou také zákonnou možnost kontrolovat činnost oprávněných organizací působících na jejich území, resp. provádějících archeologické výzkumy na jejich území. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury na https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5509cs-vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-voblasti-pamatkove-pece-vkatastru-nemovitosti-budou-nove-videt-udaje-o-pamatkove-ochrane.

Kabinet se zabýval deseti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, které se týkaly například vynaložených peněz na zavedení systému elektronických dálničních známek, hospodárnosti modernizace dálnice D1, vyplácení kompenzačního bonusu za covid-19 nebo financování záchrany a obnovy kulturních památek ze státního rozpočtu. Kontroloři zjistili vesměs jen dílčí nedostatky a dotčená ministerstva a další instituce přijala opatření k jejich nápravě.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22-listopadu-2023-210434/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie